สพฐ. ยืนหนึ่งองค์กรหลักในศธ. ผลประเมินคุณธรรมและโปร่งใสปี 63 ได้ระดับ A 


เพิ่มเพื่อน    

 

 

28ต.ค.63-นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสพฐ. หรือ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสพฐ.ได้ประเมินระดับ A มีคะแนน 93.40 เป็นอันดับ 1 ในองค์กรหลักของ ศธ.  ซึ่งถือเป็นความตั้งใจและความร่วมมือของผู้บริหารและข้าราชการทุกคนในสังกัดที่ช่วยกันทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดขยะ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ลดการใช้ขยะที่เป็นมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของ สพฐ.นั้นเราทำได้ดีอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้ลดปริมาณขยะไปได้อย่างมาก แต่ยังมีเรื่องของการใช้วัสดุโฟมที่ยังมีอยู่ในหน่วยงาน ดังนั้นได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงโรงเรียนได้มีมาตรการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะต่างๆ ลงให้ได้แบบ 100% 

“ส่วนประเด็นที่โรงเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากท่อแก๊สระเบิดในพื้นที่ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการนั้น ที่ประชุมได้รับรายงาน ว่า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ซึ่งได้มีการตั้งคณะทำงานดูแลแล้วโรงเรียนและนักเรียนแล้ว โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบนักเรียนได้รับผลกระทบหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด ส่วนอาคารภายในโรงเรียนนั้นวิศวกรมาตรวจสอบแล้วไม่พบสภาพอาคารชำรุด มีเพียงรังสีความร้อนที่ทำลายระบบสายไฟในอาคารเรียนเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ สพฐ.ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่เพียงกรณีท่อแก๊สระเบิดเท่านั้น แต่จะกำชับให้โรงเรียนทุกแห่งต้องตรวจดูระบบไฟฟ้าและอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย หากจุดไหนชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน”รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว