พล.อ.ประวิตร  ประชุม คกก.การกีฬาแห่งประเทศไทย  เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรกีฬาปี64   สร้างศูนย์ฝึกมวยสากล  ยกระดับสู่มาตรฐานโลก  กำชับสมาคมกีฬา  เร่งฝึกซ้อม  เตรียมแข่งนานาชาติ


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อ 30 ต.ค.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่ 11/2563  โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมวิจิตรวาทการ   อาคารสำนักงาน สมช.  ทำเนียบรัฐบาล

 

 

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานผลการประเมิน การบริหารจัดการ อย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี2563 ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ มี 4 ระบบได้แก่ระบบการบริหารจัดการ,ระบบการพัฒนานักกีฬา,ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา และระบบการจัดการแข่งขัน ภาพรวมสรุปผลการประเมินสมาคมกีฬา  ผ่านเกณฑ์ตามที่ สคร. กำหนดไว้ (84.1% :ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรประจำปีงบประมาณ 2564 (Corporate governance and leadership) เพื่อยกระดับสมาคมกีฬา สู่มาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล กิจการของคณะกรรมการฯ  รวมทั้งได้เห็นชอบการใช้งบประมาณสะสมดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล  สนามกีฬาหัวหมาก เพื่อพัฒนานักกีฬาประเภทมวยสากลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน กับประเทศอื่นๆในระดับโลกต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท. ให้ดำเนินการตามแผนงาน ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ตามข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการประเมินผลการบริหารจัดการสมาคมกีฬา ตามแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม หัวข้อการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส พร้อม สั่งการให้ทุกสมาคมกีฬา เร่งฝึกซ้อมให้เต็มที่ เพื่อเตรียมร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่จะมีขึ้น ต่อไป


ก็เพิ่งรู้.... ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่นี่แหละว่า "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง เขาวัดกันตรง "จำนวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม!

แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน