พล.อ.ประวิตร  ประชุม คกก.การกีฬาแห่งประเทศไทย  เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรกีฬาปี64   สร้างศูนย์ฝึกมวยสากล  ยกระดับสู่มาตรฐานโลก  กำชับสมาคมกีฬา  เร่งฝึกซ้อม  เตรียมแข่งนานาชาติ


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อ 30 ต.ค.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่ 11/2563  โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมวิจิตรวาทการ   อาคารสำนักงาน สมช.  ทำเนียบรัฐบาล

 

 

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานผลการประเมิน การบริหารจัดการ อย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี2563 ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ มี 4 ระบบได้แก่ระบบการบริหารจัดการ,ระบบการพัฒนานักกีฬา,ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา และระบบการจัดการแข่งขัน ภาพรวมสรุปผลการประเมินสมาคมกีฬา  ผ่านเกณฑ์ตามที่ สคร. กำหนดไว้ (84.1% :ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรประจำปีงบประมาณ 2564 (Corporate governance and leadership) เพื่อยกระดับสมาคมกีฬา สู่มาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล กิจการของคณะกรรมการฯ  รวมทั้งได้เห็นชอบการใช้งบประมาณสะสมดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล  สนามกีฬาหัวหมาก เพื่อพัฒนานักกีฬาประเภทมวยสากลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน กับประเทศอื่นๆในระดับโลกต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท. ให้ดำเนินการตามแผนงาน ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ตามข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการประเมินผลการบริหารจัดการสมาคมกีฬา ตามแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม หัวข้อการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส พร้อม สั่งการให้ทุกสมาคมกีฬา เร่งฝึกซ้อมให้เต็มที่ เพื่อเตรียมร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่จะมีขึ้น ต่อไป


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'