โฉมใหม่'พิพิธภัณฑ์ถลาง' แหล่งรวมโบราณวัตถุมาสเตอร์พีซแห่ง'อันดามัน'


เพิ่มเพื่อน    

 

 

       บนเกาะภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจกระจายอยู่มากมายหลายแห่ง ในตัวเมืองภูเก็ตโดดเด่นตรงวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และอาคารบ้านเรือนศิลปะแบบชิโนโปรตุกีส เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์
     ขณะที่ในอำเภอถลางมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ทั้งอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ต.ศรีสุนทร โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ถลาง เปรียบเหมือนไทม์แมชชีนที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา จนถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ฝั่งอันดามันของไทยได้อย่างเต็มอิ่มและสนุกสนาน ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็สวยงามแบบพื้นถิ่นประยุกต์ คว้ารางวัลผลงานด้านสถาปัตยกรรมดีเด่นของ จ.ภูเก็ต อีกด้วย

 

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. พร้อมด้วยนายประทีป เพ็งตะโก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ถลาง จ.ภูเก็ต


    ในโอกาสเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจรที่ จ.ภูเก็ต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ซึ่งมีการปรับโฉมใหม่ทั้งในส่วนการจัดแสดงที่สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งคัดสรรโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุระดับมาสเตอร์พีซในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันที่หาชมได้ยาก ชวนทุกคนมาตามร่องรอยประวัติศาสตร์ด้วยกัน เรียกว่าเป็นสถานที่แรกๆ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาสัมผัสภูเก็ต
    พิพิธภัณฑ์ถลางแบ่งเป็นห้องจัดแสดงที่ 1 ธรณีวิทยาเกาะภูเก็ตและโบราณคดีฝั่งทะเลอันดามัน ห้องจัดแสดงที่ 2 วีรสตรีเมืองถลาง จำลองวีรกรรมทางประวัติศาสตร์ศึกถลาง ปี 2328 ห้องจัดแสดงที่ 3 ชาวจีนกับการพัฒนาเมืองภูเก็ต ห้องจัดแสดงที่ 4 คนภูเก็ต สื่อเรื่องราวพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต คือ ไทยมุสลิม ไทยพื้นถิ่น และชาวเล ต่อมาเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน พื้นที่เรียนรู้ที่จะมีนิทรรศการหรือกิจกรรมหมุนเวียนตลอดปี 

 

ปรับปรุงห้องจัดแสดงใหม่ให้มีความสวยงามและทันสมัย


    ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของ จ.ภูเก็ต โดยกรมศิลปากรได้จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนารูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการถาวรให้มีความสวยงาม ทันสมัย โดยเน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญๆ ที่พบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน อาทิ กลุ่มเทวรูปวิษณุมัธยมโยคสถานกมูรติจากแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ จ.พังงา เป็นเทวรูปพระวิษณุ ศิลปะอินเดียแบบหลังปัลลวะ อายุกว่า 1,000 ปี และยังมีพระพิมพ์ดินดิบ ศิลปะศรีวิชัยจากแหล่งโบราณคดีเขานุ้ย จ.ตรัง กลุ่มลูกปัดโรมันจากแหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จ.กระบี่ และยังมีแผนที่จะนำเสนอโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีชิ้นใหม่เพิ่มเติม เช่น พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จ.ตรัง ภาชนะดินเผานำเข้าจากอินเดีย แหล่งโบราณคดีถ้ำเสือ จ.ระนอง รวมถึงหลักฐานการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา เช่น ที่แหล่งเรือจมปากคลองกล้วย จ.ระนอง ซึ่งเป็นร่องรอยเรือที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-6 ข้อมูลแหล่งภาพเขียนสีที่สำรวจพบใหม่ในพื้นที่ จ.พังงาและกระบี่ด้วย

เทวรูปโบราณ "พระนารายณ์" อายุกว่าพันปี จัดแสดงให้ชมครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ถลาง


    การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ในขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินงานปรับปรุงระยะสุดท้าย ซึ่งมีแผนระหว่างปีงบประมาณ 2564-2565 โดยปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณ 10,350,000 ล้านบาท ในการปรับปรุงอาคารและนิทรรศการถาวรภายในอาคารนิทรรศการ 4 สำหรับในปีงบประมาณ 2565 มีแผนปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 3 อาคารโถงต้อนรับ และส่วนบริการนักท่องเที่ยวในวงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งได้จัดทำรูปแบบรายการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70

 

ลูกปัดโบราณล้ำค่าจากแหล่งโบราณคดีชายฝั่งทะเลอันดามัน

 


    " จากการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ และยังได้รับความสนใจจากชุมชนท้องถิ่นที่มีแผนจะบรรจุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน นับเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางได้สร้างคุณประโยชน์ทั้งในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นได้ในอนาคต" นายประทีป กล่าว

 

ล้ำค่าพระพิมพ์โบราณจัดแสดงนิทรรศการถาวรอย่างสวยงาม ดึงดูดคนมาเยี่ยมชม

 


    ทุกห้องจัดแสดงถือเป็นจิกซอว์ชิ้นสำคัญที่นำทุกคนท่องไปสู่การเรียนรู้อันยิ่งใหญ่ และที่พิพิธภัณฑ์ถลางแห่งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจความเป็นมาเกาะภูเก็ต และชุมชนริมฝั่งทะเลอันดามันที่สั่งสมอารยธรรมมายาวนานมากยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาทยกเว้นพระภิกษุ สามเณร และนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ  นอกจากนี้ มีการบริการด้านการศึกษา ร้านพิพิธภัณฑ์ฯ จำหน่ายหนังสือ โปสการ์ด เสื้อ และหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ อีกทั้งบริการนำชมนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งมีนิทรรศการเคลื่อนที่สู่สถานศึกษาและชุมชนในจังหวัดฝั่งอันดามันอีกด้วย 

 

 คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"