สพฐ. คลอดปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 64 


เพิ่มเพื่อน    

 


12พ.ย.63-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการดังนี้ 1.การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ4.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างความรับรู้ให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สื่อสารข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง

นายอัมพร กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ ก่อนประถมศึกษารับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ.2564 จับฉลากวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ประกาศผลวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 และมอบตัววันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564 ประถมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ) รับสมัครวันที่ 16-20 เมษายน พ.ศ.2564 มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ.2564 สอบคัดเลือกวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และมอบตัววันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ.2564 สอบคัดเลือกวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศผลวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และมอบตัววันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค ม.4 รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สอบคัดเลือก 6 มีนาคม พ.ศ.2564 ประกาศผล 15 มีนาคม พ.ศ.2564 มอบตัววันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"