ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ผ่อนปรนเปิดด่านให้นำเข้า-ส่งออกสินค้าได้สัปดาห์ละ 2 วัน


เพิ่มเพื่อน    

18 พ.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งเรื่อง ขยายเวลาการระงับ การใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้แพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับอำเภอสังขละบุรีได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการส่งออก และนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังจากการระงับการใช้ซ่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ ทำให้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างหนัก ถ้าหากปล่อยไว้เนิ่นนาน จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 

1. ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

2. ผ่อนปรนให้ ส่งออก และนำเข้า สินค้าอุปโภคและบริโภค การปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีกทุกชนิด) สินค้าทางการเกษตร และสิ่งของจำเป็น ที่ใช้ในการดำรง ชีวิตประจำวันทุกประเภท ยกเว้น ยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนโดยให้เปลี่ยนท้ายสินค้าในลักษณะ ท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2554 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด้านนายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย หน.ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรสังขละบุรี เปิดเผยว่า นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรสังขละบุรี ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกรมฯ เกี่ยวกับสินค้าเกษตรต่าง ๆ รวมถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้กำชับเจ้าหน้าที่ มีความเข้มงวดในการตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ผ่อนผันให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าในวันพุธ และวันพฤหัสบดีของอาทิตย์ที่ 2 ที่ 4 ของเดือน


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”