'เทพไท'ปลื้มฝันเป็นจริงอยากเห็น รธน.ที่มาจากประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

 

19 พ.ย. 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับ ว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมาย ซึ่งตนได้ฟังธงไว้ก่อนแล้วว่า จะมีการลงมติรับหลักการใน2ฉบับ และจะไม่รับหลักการในอีก5ฉบับ จึงไม่ได้มีความแปลกใจใดๆทั้งสิ้น เพราะญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และ จะตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งเป็นญัตติของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ผ่านไปทั้ง2ฉบับ นับว่าเป็นญัตติสำคัญที่เปรียบเสมือนได้สะเดาะกุญแจเปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกได้แล้ว ตามแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอมาตั้งแต่เริ่มรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ได้ลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ฉบับนี้ ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาแล้ว ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และหวังว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ จะได้นำผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของสภาผู้แทนราษฎร ไปพิจารณาด้วย และเชื่อว่าเนื้อหาบางส่วนในญัตติอีก5ฉบับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ก็คงจะนำไปใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างแน่นอน

ส่วนตัวรู้สึกเสียดายและผิดหวังที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา แต่ก็ยังมีความหวังกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ทั้ง2ฉบับ จึงขอให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ในทุกจังหวัด และรวบรวมประเด็นเนื้อหาที่อยากจะแก้ไข นำเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีความสมบูรณ์ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ