เลขาฯพท.วางกรอบกมธ.แก้รธน.4ประเด็น ทวงสัญญา'บิ๊กตู่'เสร็จก่อนสิ้นปี


เพิ่มเพื่อน    

23 พ.ย. 63 - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของรัฐสภานัดแรกในวันที่ 24 พ.ย.ว่า  ที่ประชุม กมธ.ต้องพิจารณาเรื่องกรอบการทำงาน กรอบเวลาและการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการ ซึ่งผู้แทนของพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอที่ประชุม 4 ประเด็น ได้แก่  

1.การเลือกประธาน กมธ.พิจารณารัฐธรรมนูญ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 2.พรรคเพื่อไทย ยืนยันยึดในหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 3.พรรคจะเสนอให้เชิญบุคคลภายนอก ทั้งตัวแทนภาคประชาชน หรือนักวิชาการ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ  ซึ่งในเรื่องนี้กรรมาธิการในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือกันในวันที่ 23 พ.ย.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมในวันอังคาร 24 พ.ย.63 ที่รัฐสภา 

4.ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ควรมีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน โดยได้ยึดถือคำพูดของนายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในการประชุมของรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า จะพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งหวังไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะรักษาคำพูดคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

"ทั้ง 4 เรื่องถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุด" เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุ.

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ