BDMS ทิ้งหุ้นบำรุงราษฎร์เกลี้ยงพอร์ตเปลี่ยนมือรายใหม่ รับเงิน 18,613.7 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

24 พ.ย. 2563 นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้ำที่บริหารด้านการเงิน บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า BDMS ได้ข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 180.71 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ BH ให้กับผู้ซื้อ ราคาหุ้นละ 103 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 18,613.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อเกี่ยวกับความแน่นอนของแหล่งเงินทุน โดยบริษัทจึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH บางส่วนผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ในเบื้องต้นจำนวน 90.50 ล้านหุ้น ที่ราคา 103 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,321.5 ล้านบาทได้ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

สำหรับเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 90.21 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.34% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ BH บริษัทคาดว่าการซื้อขายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยการทำรายการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นกับความสำเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของผู้ซื้อ 


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก