'ศักดิ์สยาม'ถกรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนลุยภารกิจด้านคมนาคมหลังฟื้นจากโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

25พ.ย.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน - จีน (ASEAN and China Transport Ministers Meeting: ATM+China) ครั้งที่ 19 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสารสนเทศของบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพโดยมีดาโต๊ะ อับดุล มูตาหลิบ ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสารสนเทศของบรูไนดารุสซาลาม และนายหลี่ เสี่ยวเผิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของจีน ทำหน้าที่ประธานร่วมการประชุม ร่วมด้วยรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อติดตามประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน - จีน ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน - จีน,ความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างอาเซียน - จีน ,แผนงานประจำปี 2561 - 2563 ของแผน,ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน - จี น ฉบับปรับปรุง,การติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนและกระทรวงคมนาคมจีนในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางทะเลที่ประเทศไทย กรมเจ้าท่า(จท.)ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นประจำ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ร่วมกัน 

ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการดำเนินภารกิจของกระทรวงคมนาคมในการคงไว้ซึ่งการเปิดการขนส่งสินค้าจำเป็นผ่านการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผ่อนคลายมาตรการเพื่อรองรับการเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'