อดีตผู้พิพากษา กางกฎหมายเขย่าขวัญ 3 นิ้วชุมนุมเป็นเหตุให้ SCB ปิด


เพิ่มเพื่อน    


25 พ.ย. 63 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ดังนี้ 

....กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปชุมนุมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ วันนี้เวลา 15 นาฬิกา เป็นเหตุให้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ และสาขารัชโยธิน ต้องปิดทำการ นั้น

.....ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกเข้าไปในอาณาบริเวณของธนาคารไทยพาณิชย์ ก็จะมีความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา 

.....มาตรา 365 (2) คือร่วมกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้น และถ้าชุมนุมจนเลยเวลา 18 นาฬิกา ก็มีความผิดตาม (3) คือในเวลากลางคืน ด้วย 

.....ทั้ง(2)และ(3) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

.....กรณีนี้ผู้ร่วมชุมนุมทุกคนต่างก็มีความผิดเหมือนกัน ไม่ใ่ช่เฉพาะแกนนำเพราะไม่เกี่ยวกับการพูดหรือการปราศรัยของแกนนำ แต่เป็นการกระทำด้วยร่างกายคือการบุกรุกเข้าไป

.....การชุมนุมดังกล่าวยังมีความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 คือถ้าการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องปิดทำการเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมไปชุมนุมที่ธนาคารก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร เช่น วันนี้หุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลง หรือความเสียหายอื่นๆ ก็ตาม 

.....ธนาคารก็สามารถฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายที่ธนาคารได้รับความเสียหายอันเป็นผลจากการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมจากผู้ชุมนุมทุกคน

.....แม้ในช่วงระยะเวลานี้หรือช่วงที่ศาลพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ธนาคารผู้ถูกฟ้องไม่มีทรัพย์สินใดๆ แต่คำพิพากษาของศาลมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด 

.....ดังนั้นภายในระยะเวลา 10 ปี หากผู้นั้นมีทรัพย์ใดๆ ขึ้นมาธนาคารก็สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาชำระหนี้ธนาคารตามคำพิพากษาได้ 

#เมื่อพร้อมกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย  #ต้องพร้อมรับผิดตามกฎหมาย  #การดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด #เป็นสิทธิโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"