'ถาวร' ท้า 'ปิยบุตร' ฟ้องศาลพิสูจน์ความจริง ปมเบื้องหลังม็อบ-แนวคิดล้มล้างสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ย.63 - นายถาวร เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่าตามที่ตนได้แถลงข่าวเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการนำความจริงมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นมาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันอันมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประเพณีแห่งการปกครองที่ดีงาม เหมาะสมกับสังคมไทย

นายถาวร กล่าวว่าคุณูปการขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติไทย เป็นประวัติศาสตร์ชาติที่หลายๆ ชาติไม่มี การเกื้อกูลประชาชนไทยของสถาบันพระมหากษัตริย์มีมาแต่โบราณหลายร้อยปีถึงปัจจุบันนี้คุณูปการแห่งองค์พระมหากษัตริย์ก็มีอยู่เสมอ 

"การที่คุณปิยบุตรออกมาตอบโต้เพียงเชิงวาทกรรม ด้วยถ้อยคำว่าใช้มุกเก่าอยู่เบื้องหลังม็อบ-มีแนวคิดล้มล้างสถาบัน ชี้สะท้อน 3 ข้อ คือดูถูกเยาวชน-ไม่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง-ใช้การเมืองเก่าโหนสถาบัน และ ส.ส.พรรคก้าวไกลบางคนกล่าวว่าเอาวาทกรรมเดิมๆ มาใช้ทำลายฝ่ายตรงข้าม การที่ทั้ง 2 คนตอบโต้โดยไม่ได้ชี้แจงว่ากระผมพูดเรื่องใดที่ไม่ถูกต้อง แต่เพียงโต้ด้วยเหตุอื่นที่ไม่กล่าวให้ชัดแจ้งถึงการโต้แย้งด้วยเหตุผล เป็นเพียงการใช้วาทกรรมเท่านั้น"

นายถาวร กล่าวอีกว่าขอย้ำจุดยืนเดิมที่ต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 50 ซึ่งมีอยู่ว่า "พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 

"หากคุณปิยบุตร และ ส.ส.พรรคก้าวไกลต้องการพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้น ผมเป็นนักกฎหมาย คุณปิยบุตรก็เป็นนักกฎหมาย ผมขอท้าให้เร่งฟ้องร้องต่อศาล เพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งความจริงเพียงหนึ่งเดียวต้องได้รับการพิสูจน์ อย่าเพียงใช้วาทกรรมล่อหลอกเบี่ยงประเด็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการเท่านั้น กระผมเชื่อว่าการพิสูจน์ความจริงทั้งหมดจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับทราบเบื้องลึก ตื้น หนา บาง กับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้" นายถาวร กล่าว


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'