สทศ. เตือนความจำ ผู้ที่ต้องการใช้ผลสอบ GAT/PAT รีบสมัคร ก่อนหมดเขต 7 ธ.ค.นี้ 


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ย.63-นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563 โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้สรุปจำนวนผู้สมัครสอบและชำระเงิน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พบว่า มีจำนวนผู้สมัครสอบ 176,479 คน และชำระเงิน 105,052 คน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ผลสอบ GAT/PAT ดำเนินการสมัครและชำระเงินตามกำหนดการที่ประกาศไว้ สำหรับการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 จะเปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 – 25 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th 

นางศิริดา กล่าวต่อว่า ในส่วนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2563 มีกำหนดการสอบ ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งการทดสอบโอเน็ต เป็นการวัดมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สทศ. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563  เปิดระบบรับสมัครสอบโอเน็ต นักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 วันที่ 1 -15 ตุลาคม 2563 และเปิดระบบรับสมัครสอบโอเน็ต เทียบเท่า ม.6 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 สรุปมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  772,799 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  717,554 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  384,221 คน
 
“สทศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบโอเน็ต เช่น รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ Test Blueprint ของแต่ละรายวิชา ฯลฯ เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ ติดตามข้อมูลการสอบโอเน็ต ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th”ผอ.สทศ.กล่าว
 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'