'ผบ.ทบ.' เรียกประชุมผบ.พัน วาระพิเศษทั่วประเทศ อบรมรู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย


เพิ่มเพื่อน    

16 ธ.ค.63 - รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เชิญผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศจนถึงระดับผู้บังคับกองพัน จำนวน 731 นาย เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ) และ ถือเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ที่เชิญผู้บังคับหน่วยระดับกองพันเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยวาระเดียวกันนี้ในช่วงเช้า กองทัพบกได้จัดให้มี “การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบและทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งแรกประจำปี 64 ” ของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกที่สนามกีฬากรมยุทธ์ ภายในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สำหรับการประชุมหน่วยขึ้นตรงในครั้งนี้ กองทัพบกได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ หน่วยที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ, หน่วยที่มีผลการจับกุมยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ในรอบเดือน พ.ย.63 และมอบรางวัลให้กับผู้บังคับหน่วยที่มีคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายสูงสุด พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย จะมีการให้ความรู้กับผู้บังคับกองพันในเรื่อง “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย” ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียของกำลังพลทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง กับผู้บัญชาการกองพล และผู้บังคับการกรม

การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ผู้บังคับกองพัน ซึ่งเป็นหน่วยระดับปฏิบัติ จะได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง และสามารถนำไปบริหารจัดการและพัฒนาหน่วย ตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ