IP4B 2020 คัดเลือก 20 ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เข้ารอบสุดท้าย รอบ่มเพาะต่อโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา


เพิ่มเพื่อน    

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยความคืบหน้ากิจกรรมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อภาคธุรกิจ.  ของปี พ.ศ. 2563 (Intellectual Property for Business 2020: IP4B 2020) โดยล่าสุดได้มีการคัดเลือก 20 ผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้ว และเตรียมเข้ารับอบรมรอบสองเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์จาก Shopee Thailand

 

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรม IP4B 2020 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญามาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดย่อมให้มีลักษณะเด่นในด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม IP4B 2020 ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือกลุ่ม BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ มีศักยภาพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมที่จะนำไปเป็นต้นแบบผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญากับภาคธุรกิจอื่นของไทยกรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งหวังว่ากิจกรรม IP4B 2020 จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดย่อมเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ ip4b2020.com และ Facebook Page: ip4b2020

 


ป่วย-เป็นโรค ๓ แข็ง "ไหล่แข็ง-คอแข็ง-บ่าแข็ง" ร้าวลามลงไปถึงสันหลัง นอกนั้่น "นิ่มป๋อย" ทั้งเนื้่อ-ทั้งตัว เหมือนยางรถแตก ยังดีนะ ที่ใจยังเต้นแขม็บๆ

เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"