IP4B 2020 คัดเลือก 20 ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เข้ารอบสุดท้าย รอบ่มเพาะต่อโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา


เพิ่มเพื่อน    

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยความคืบหน้ากิจกรรมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อภาคธุรกิจ.  ของปี พ.ศ. 2563 (Intellectual Property for Business 2020: IP4B 2020) โดยล่าสุดได้มีการคัดเลือก 20 ผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้ว และเตรียมเข้ารับอบรมรอบสองเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์จาก Shopee Thailand

 

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรม IP4B 2020 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญามาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดย่อมให้มีลักษณะเด่นในด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม IP4B 2020 ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือกลุ่ม BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ มีศักยภาพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมที่จะนำไปเป็นต้นแบบผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญากับภาคธุรกิจอื่นของไทยกรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งหวังว่ากิจกรรม IP4B 2020 จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดย่อมเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ ip4b2020.com และ Facebook Page: ip4b2020

 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว