เชียงรายโล่ง!ประกาศปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

19 ธ.ค.63 - นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ออกประกาศ เชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังให้คุมเข้มมาตรการป้องกัน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 42 เรื่องจังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัด ความว่า  

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคนไทยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศสหพันธรัฐสหภาพเมียนมา ทางช่องทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนั้น ซึ่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ออกติดตามค้นหาผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงได้ครบทุกคน ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในกลุ่มดังกล่าว และได้มีการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนีรภัย พระราชทาน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ส่วนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบทุกคนได้รับการรักษาจนหายกลับบ้านได้ ครบทุกคนแล้ว ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในปัจจุบันเป็นการพบในสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ซึ่งทุกคนอยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงหรือแพร่เชื้อในชุมชน.

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ