เชียงรายโล่ง!ประกาศปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

19 ธ.ค.63 - นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ออกประกาศ เชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังให้คุมเข้มมาตรการป้องกัน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 42 เรื่องจังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัด ความว่า  

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคนไทยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศสหพันธรัฐสหภาพเมียนมา ทางช่องทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนั้น ซึ่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ออกติดตามค้นหาผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงได้ครบทุกคน ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในกลุ่มดังกล่าว และได้มีการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนีรภัย พระราชทาน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ส่วนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบทุกคนได้รับการรักษาจนหายกลับบ้านได้ ครบทุกคนแล้ว ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในปัจจุบันเป็นการพบในสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ซึ่งทุกคนอยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงหรือแพร่เชื้อในชุมชน.

 


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก