ไม่เห็นฝุ่น! 'น้องอนุชา นาคาศัย'ชนะคู่แข่งขาดลอยซิวนายกอบจ.ชัยนาท


เพิ่มเพื่อน    

21 ธ.ค. 63 - นางนำสุข การภักดี  ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท   เปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 อย่างไม่เป็นทางการว่า

โดยผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่ 1 คือ นายอนุสรณ์ นาคาศัย  ผู้สมัครอิสระหมายเลข 1 ซึ่งเป็นอดีตนายก อบจ.ชัยนาท และเป็นน้องชายของ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้คะแนน 111,335 คะแนน    ส่วนคะแนนลำดับที่ 2 คือ นายสุรพงษ์ สะอาด ผู้สมัครอิสระหมายเลข 2 ได้คะแนน 23,632 คะแนน

ส่วนผลนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 24 เขตเลือกตั้ง ใน 8 อำเภอ   ผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่ 1 ในจำนวน 23 เขต คือ ผู้สมัครหมายเลข 1 ยกเว้นเขตที่ 1 อำเภอหันคา ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ น.ส.นัสนันท์ กาฬภักดี ได้คะแนน 3,942 คะแนน เป็นลำดับที่ 1  

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  261,573 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 165,561 คน   บัตรดีมีจำนวน  134,967 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.52   บัตรเสียมีจำนวน 13,647 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.24   ส่วนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด มีจำนวน 16,947 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.23.

 


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต