ส.ว. ค้านสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 แทนองค์เก่า เผยใช้งบมหาศาลไม่เหมาะภาวะเศรษฐกิจ


เพิ่มเพื่อน    

21 ธ.ค.63 - ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดย พล.ร.อ.ฐนิต กิตติอำพน โฆษกคณะกมธ.ฯ แถลงขอให้ทบทวนการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7) องค์ใหม่ เพื่อประดิษฐานหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่มีขนาด 4 เท่า ของพระองค์จริงแทนที่พระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิม ซึ่งทางคณะกมธ.ฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีความเห็นพ้องว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว และเห็นสมควรอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมมาประดิษฐานหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากพระบรมราชานุสาวรีย์เดิมมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างเพื่อประดิษฐานหน้าอาคารรัฐสภา และเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์องค์แรกในร.7 ซึ่งมีความผูกพันกับเหตุการณ์ และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ พระบรมราชนุสาวรีย์เดิมเป็นขนาดที่เหมาะสม อีกทั้งการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ ย่อมส่งผลต่อการใช้งบประมาณจัดสร้างจำนวนมหาศาล อาจไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่อยู่ในภาวะชะลอตัว

พล.ร.อ.ฐนิต กล่าวว่า ทางคณะกมธ.จะส่งหนังสือถึงประธานรัฐสภา ขอให้ชะลอการดำเนินการเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน และคณะกมธ.จะพิจารณาเรื่องนี้ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ประกอบด้วย กรมศิลปากร ในฐานะผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประธานคณะผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ นายกสภาสถาปนิก นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่