จังหวะพอดี !สอศ. จับมือ สพฐ. ให้บริการซ่อมบำรุงสัญญาณทางไกลดาวเทียม DLTV 


เพิ่มเพื่อน    

21 ธ.ค.63-  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้โครงการ DLTV R Service ณ ห้องประชุม 1 สพฐ.

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการ DLTV R Service เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสอศ.และสพฐ. ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้นักศึกษา อาชีวศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ในสถานการณ์จริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะสนับสนุนให้ครูนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่าย ทั้งอาชีวะและสพฐ. ได้รับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน สำหรับพื้นที่ในการให้บริการ คือสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะได้ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ด้าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้สพฐ.จะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมาย ให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการ  DLTV  R Service ของสอศ.ต่อไป
 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ