“ครูตั้น”ลงนามหนังสือถึง “ผอ.สทศ.”ให้ยกเลิกสอบโอเน็ตป.6,ม.3 ชี้เจอพิษโควิดทั่งปี ไม่ควรวัดการเรียนการสอน


เพิ่มเพื่อน    

 

22ธ.ค.63- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ถึงผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการการได้มีนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ประกอบกับ ศธ.กำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูแบบการจัดการเรียนกรสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบโอเน็ต ดังนั้น ศธ.การจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการทดสอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไ

 

“อย่างไรก็ตาม หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้ สทศ.พิจารณาเท่านั้น ส่วนจะดำเนินการอย่างไรคงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ สทศ. สำหรับการสอบโอเน็ตขณะนี้ ผมได้มีการยกเลิกการวัดประเมินผลครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการนำผลคะแนนการทดสอบโอเน็ตไปเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากผมมีความต้องการให้เป็นการทดสอบเด็กจริงๆ ที่ไม่มีการติว จะเกิดอะไรขึ้น และจะทำให้เราได้เห็นความสามารถของเด็กจริง ทั้งนี้หากมีการยกเลิกการสอบโอเน็ตจริง ผมคิดว่าคงไม่ใช่การลดบทบาทของ สทศ. เพราะ สทศ.ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำข้อสอบอยู่ เพียงแต่ว่าข้อสอบที่ออกมาใครจะนำไปใช้ อย่างไร”รมว.ศธ.กล่าว


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'