สักการะ 10 พระพุทธปฏิมาโบราณ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 การไหว้พระเสริมสิริมงคล เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากจากคนไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร  จัดกิจกรรมดีๆ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ทศพุทธปฏิมาวังหน้า 

        นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมมอบความสุขปีใหม่จากใจกรมศิลปากร โดยยึดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเข้าชมและเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย 1.กิจกรรมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : ทศพุทธปฏิมาวังหน้า โดยอัญเชิญ พระพุทธปฏิมาโบราณ 10 องค์ ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาให้ประชาชนได้สักการะ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นการอำนวยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่

 

      นายประทีป กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ พระพุทธรูป 10 องค์ มีทั้งศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรสถานมงคล โดยมีพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นประธาน ร่วมกับ อีก 9 องค์ ประกอบด้วย 1.พระพุทธรูปฉันสมอประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 2.พระพุทธรูปศิลาขาวมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิ 3.พระพุทธสิหิงค์จำลอง 4.พระพุทธรูปปางมารวิชัยแก้วสีเขียวฟ้า 5.พระพุทธรูปห้ามแก่นจันทน์ 6.พระพุทธรูปป่าเลไลย์ 7.พระพุทธรูปมารวิชัย (พระขนมต้ม) 8. พระพุทธรูปทรงเครื่องสมาธิ และ 9. พระพุทธรูปทรงเครื่องประทานอภัย มีความเชื่อว่า จะปราศจากภัยทั้งปวง และปกป้องอันตรายต่างๆ

    อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า 2. กิจกรรมการแสดงรายการพิเศษ “ยลสังคีตศิลป์ ณ ถิ่นวังหน้า หรรษาปีใหม่” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ในวันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 17.00-19.00 น. ณ สังคีตศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำเสนอการแสดงที่หลากหลายและสนุกสนาน ได้แก่ ละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอน “พราหมณ์เกศสุริยงรบกุมภณฑ์” รำกระทบไม้ การแสดง ชุด สิบสองภาษาออกตัว ระบำตาเลียนลิลิน และการแสดงชุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 3.เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ 31ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 โดยจะนำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม พร้อมชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเที่ยวชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง

     

     นายประทีป กล่าวต่อว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาอของโควิด-19 ทำให้ประชาชนหวั่นวิตกต่อโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น การสักการะพระพุทธรูปโบราณ นอกจากเสริมสร้างสิริมงคลแล้ว จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยห่างไกลจากโรคภัยทั้งปวง ทั้งนี้ กรมศิลปากร ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และคัดกรองก่อนเข้าแหล่งเรียนรู้บันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา บริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย พร้อมทั้งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 2 ชั่วโมง รวมถึงจัดระบบการเข้าชมโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชม ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อไม่ให้มีการแออัดในพื้นที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต