ปชป.หนุน'ชวน'ดึงสื่อร่วมวงกก.สมานฉันท์ ช่วยปรองดองลดขัดแย้ง


เพิ่มเพื่อน    

3 ม.ค. 64 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า พรรคพร้อมสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เป็นเจตนารมณ์หลักของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ที่ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้เป็นพื้นที่ร่วมพูดคุยกันทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันคิดหาทางออกและแสวงหาความเห็นพ้องร่วมกัน เพื่อความปรองดองและลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ขณะนี้มีฝ่ายค้านที่ยังปฏิเสธไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งอยากเรียกร้องไปยังฝ่ายค้านว่า ขอให้เข้ามาร่วมกันทำเพื่อประเทศ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ หากมีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันคิด ย่อมเป็นผลดี ความคิดเห็นของฝ่ายค้าน ยังถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการสะท้อนมุมมองอีกมุมหนึ่งของข้อเท็จจริง ไม่อยากให้มองว่าสัดส่วนมากน้อยของคณะกรรมการจะเป็นอุปสรรค เพราะคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้ ไม่มีการลงคะแนนใช้ความเห็นพ้องร่วมกัน ไม่ได้ใช้มติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ฉะนั้นจึงอยากให้ฝ่ายค้านเข้ามาร่วม ไม่อยากให้ละทิ้งแนวทางการพูดคุยทำความเข้าใจกัน

ทั้งนี้เชื่อว่าเมื่อมีการตั้งต้นในการส่งรายชื่อคณะกรรมการแล้ว เมื่อเข้าสู่การประชุมพิจารณา  ส่วนของพรรคจะสะท้อนข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีข้อมูลที่พรรคได้ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนก็เป็นข้อมูลประกอบที่สำคัญ ส่วนที่ถามว่าคณะกรรมการจะมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ตั้งประเด็นอะไรบ้างนั้น ต้องเรียนว่าไม่อยากไปก้าวล่วงขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนดประเด็นเพื่อนำไปสู่พูดคุย

ส่วนที่ประธานรัฐสภาได้มีการกำหนดสัดส่วนของสื่อมวลชนนั้นพรรคเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ยิ่งยุคสมัยที่มีความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก็จะเป็นอีกมุมมองที่จะมาสะท้อนข้อมูลมุมมองของสื่อมวลชน ก็จะทำให้ข้อมูลสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อแนวทางความปรองดองและการลดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น แต่จะเป็นใครนั้น ไม่ทราบเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะร่วมกันเลือกส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ.


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"