ภูเก็ตไม่ล็อกดาวน์คุมเข้มบก-น้ำ-อากาศ


เพิ่มเพื่อน    

3 ม.ค.64- จังหวัดภูเก็ต เชิญสถานบันเทิง สถานบริการ  ห้างสรรพสินค้า  ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดินหลาดใหญ่ และ สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2564  โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้นายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ซึ่งภูเก็ตถูกจัดเป็นพื้นที่โซนสีเหลืองเฝ้าระวังสูงสุด  สถานการณ์ในช่วงนี้ ทางจังหวัดจึงเชิญภาคเอกชน สถานบริการ สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการออกมาตรการควบคุมปัองกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอยืนยันไม่มีการปิดภูเก็ต ยังไม่ปิด ณ ขณะนี้ไม่มีล็อกดาวน์ ทางจังหวัดเข้มงวดการตรวจขาเข้าทั้ง 3 ทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ดูแลเข้มงวดทุกคน  ทางจังหวัดขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างดียิ่ง อยากให้รักษาแนวทางปฏิบัติต่อไปภายใต้สถานการณ์โควิด-19และขอความร่วมมือให้เข้มงวดกวดขันสิ่งที่เป็นเหตุให้แพร่เชื้อด้วย 

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องและยกระดับการคัดกรองโรคในพื้นที่แคมป์แรงงานต่างด้าว สุ่มตัวอย่างตรวจหาเชื้อ และเข้มงวดทางเข้าออกภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ  รวมทั้งมีคำสั่งจังหวัดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ควบคุมการเข้าออกของเรือ ทางจังหวัดได้เพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการต่างๆ พบว่า ยังฝ่าฝืนสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไดัจับกุม 3 ร้าน อีกหลายร้านยังฝ่าฝืน ได้ประกาศแล้วว่าจะตรวจเข้มถ้าเจอดำเนินคดีและถูกสั่งปิดควบคู่กันไป มติที่ประชุม ให้สถานบันเทิง สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า  ตลาดสด ตลาดนัด  สถานที่ออกกำลังกาย ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7406/2563เรื่องมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด  ห้ามออกใบอนุญาตการเล่นพนันในพื้นที่  ต้องไม่มีเล่นการพนันในพื้นที่เด็ดขาด   

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม กล่าวต่อว่า ห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการตามเดิมออกมาตรการในการควบคุมให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ส่วน ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดเปิดท้าย เพิ่มจุดล้างมือ แจกถุงมือให้คนซื้อ หากจับสินค้าต้องเป็นผู้ขายหยิบจับสินค้าเอง ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ยังปิดต่อไป อีก 14 วัน จนถึง 20 มกราคม 2564 ส่วนสถานศึกษายึดตามคำสั่งเดิมเว้นแต่จะออกคำสั่งเป็นกรณีไป ร้านนวด ให้มีการตรวจควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด ,สถานศึกษาให้อำนาจผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ออกคำสั่งเปิดปิดสถานศึกษาและแจ้งให้จังหวัดทราบ ,ร้านนวดแผนโบราณ ให้ศบค.ออกตรวจและควบคุมให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด,สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  แจ้งงดการให้บริการออกใบอนุญาตขับขี่รถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ต จะประเมินสถานการณ์เป็นระยะจะออกคำสั่งจังหวัดให้ปฏิบัติ และ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะออกคำสั่งใหม่ 

ทางด้าน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ที่เข้าร่วมประชุมฯ ไม่ต้องการให้ปิดสถานประกอบการ และ เสนอให้ใช้มาตรการควบคุมโรคตามแนวทาง D-M-H-T-T คือ D:Social Distancing เว้นระยะห่าง ,M:Mask สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน อยู่ในที่สาธารณะ ,H: Hand ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, T:Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว  ,T: Thaichana การลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ  เป็นปัจจัยสำคัญของการควบคุมโรคหากปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้ 

ด้านท่าอากาศยานภูเก็ต รายงานข้อมูลเที่ยวบินเริ่มมีจำนวนมากขึ้นแต่ปริมาณผู้โดยสารลดลงก่อนหน้านี้มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้ามากว่า 1หมื่นคนต่อวัน  และได้ลดลงเหลือไม่ถึง1หมื่นคนแล้ว และคาดว่า กลางเดือนมกราคม นี้ จะมีเครื่องบินรัสเซียมาขอลงที่ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ขณะที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต  รายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาทางเรือ มีเรือยอร์ช  และ เรือสินค้า โดยรวมผู้เข้ามา จำนวน 826 ราย  แยกเป็นเรือสินค้า 786ราย เรือยอร์ช 40 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างกักตัว ที่สถานที่รัฐกำหนด จำนวน 32 ราย ส่วนยอร์ชควอรันทีน 27 ราย  โดยข้อมูล เรือยอร์ชเริ่มเข้ามาเมื่อ 27 พ.ย.63-3 ม.ค.64 รวม 40 ราย กักตัวครบ14วันแล้ว 13 ราย ยังกักตัวบนเรือยอร์ช 27 ราย  ซึ่ง ในเดือนมกราคมนี้ มีเรือแจ้งจะเข้ามา 2ลำ รวม 26 คน .


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ