กรมศิลป์ย้ำไม่ปิดพิพิธภัณฑ์-อุทยานประวัติศาสตร์ วันเด็กเข้าฟรี แต่คุมเข้มโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันนี้ - นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผลต่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยตนยังคงมีนโยบายเปิดให้บริการสถานที่แหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าเข้าชมและให้แต่ละพื้นที่เข้มงวดในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยให้งดจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคโควิด-19

      อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เนื่องจากในบางแห่งได้มีการกำหนดกิจกรรมและจัดเตรียมของขวัญไว้ให้เด็กแล้ว จึงให้มีการพิจารณาการแจกของขวัญให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ เช่น การไปค้นหาโบราณวัตุถุ การตอบคำถามและส่งคำตอบในกล่องเพื่อส่งของรางวัลไปให้ในภายหลัง เป็นต้น และตั้งแต่บัดนี้ให้แหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรทุกแห่งนำองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ รวมถึง ความบันเทิง นำมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบทั้ง Facebook เว็บไซต์หรือ YouTube เป็นต้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ในช่วงหยุดเรียนให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าด้วย

 

เครดิตภาพ : เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'