ทย.ผุดสนามบินบึงกาฬคาดเงินลงทุน 3.1 พันล้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

8 ม.ค. 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่ากรมท่าอากาศยานได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี ภาพรวมของโครงการดังกล่าว

สำหรับขอบเขตการศึกษา ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากด้านวิศวกรรม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน,การสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้น เช่น การประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การออกแบบลักษณะของท่าอากาศยาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น ,การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะห์คาดว่าจะใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 3,152 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารที่พักผู้โดยสารพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ทางวิ่งขนาด 45×2,500 เมตร ลานจอดอากาศยาน อาคารประกอบต่างๆ และจากการศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอโป่งเปือย และตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ อยู่ห่างจากหอนาฬิกาอำเภอเมืองบึงกาฬ ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากในเมืองไปถึงท่าอากาศยานประมาณ 15 นาทีหลังจากนี้จะได้ดำเนินการจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณา และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นชอบจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป


ต้องบอกว่า..... ถึงวาระ "ขุดเหี้ย" จากรูที่ซุ่มซ่อนแถวๆ มหา'ลัยออกมาถลกหนังกันแล้ว! พันธุ์ไทย เป็นพันธุ์หางแดง แต่วานซืน ที่ถูกถลกหนังไปตัว เป็นพันธุ์ "หัวแดง" เข้ามาผสมพันธุ์-วางไข่อยู่สถาบันศึกษาย่านขอนแก่น ร่วม ๓๐ ปี

'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ