ชงพักหนี้/คนละครึ่ง1ล้านสิทธิ์


เพิ่มเพื่อน    

  รัฐบาลเพิ่มความเชื่อมั่น ยันมีงบประมาณเพียงพอดูแลปัญหาโควิดระลอกใหม่ อนุมัติงบ 4,661 ล้านสนับสนุนสาธารณสุข ดูแลครอบคลุมทั้งวัสดุห้องปฏิบัติการ-เวชภัณฑ์-วัคซีน-บุคลากรทางการแพทย์ “คลัง” ชง ครม.ไฟเขียวแบงก์รัฐปูพรมพักหนี้ทั่วประเทศ จ่อลงทะเบียนคนละครึ่งอีก 1 ล้านสิทธิ์กลาง ม.ค.นี้ "สมาคมแพทย์แผนไทยฯ-กลุ่มคนกลางคืน" ร้องเยียวยา

    เมื่อวันศุกร์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มอบหมายให้ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โควิด-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการอย่างเคร่งครัด
    น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า งบประมาณทั้ง 4,661 ล้านบาท จะจัดสรรแก่หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการระบาดระลอกใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ งบหลักจะอยู่ในส่วนของค่าวัสดุ วงเงิน 2,101 ล้านบาท เช่น วัสดุวิทยาศาสตร์สนับสนุนห้องปฏิบัติการ ค่าอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ค่ายาในการรักษาโรคโควิด-19 ค่าเวชภัณฑ์ในการปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับ อสม. ซึ่งการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม 1,228 ล้านบาท ตามที่มีรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ก็อยู่ในส่วนนี้ด้วย  และเป็นงบสำหรับค่าตอบแทน เช่น ค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ค่าล่วงเวลา ค่าล่าม วงเงิน 1,625 ล้านบาท ค่าใช้สอยอื่น 872 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปี 2563 ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิผู้ป่วยค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563              ]
    “เป้าหมายการดำเนินการครั้งนี้คือ ทุกคนในประเทศไทยลดป่วย ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะการปกป้องกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคร่วม กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถควบคุมการระบาดระลอกใหม่ ช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ” น.ส.ไตรศุลีกล่าว
คลังปูพรมพักหนี้ทั่วประเทศ
    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะเสนอให้มีการพิจารณาเห็นชอบชุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อน ซึ่งมีทั้งมาตรการพักชำระหนี้ และการให้สินเชื่อเพิ่ม โดยไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ควบคุม 28 จังหวัด โดยจะให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ
    “มาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่อาจจะเน้นเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ควบคุมสูง 28 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เข้มงวด 5 จังหวัดที่เพิ่งได้รับการยกระดับมาตรการให้เข้มงวดขึ้น รวมทั้งกลุ่มภาคธุรกิจการท่องเที่ยวก่อน” นายอาคมกล่าว
    ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือไม่ และจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มใด จะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่มีการควบคุมสูงหรือไม่ โดยทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการเตรียมมาตรการ ต้องขอพิจารณาก่อน และจะยังไม่เสนอ ครม.เห็นชอบในสัปดาห์หน้า ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาเฉพาะมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเท่านั้น โดยขณะนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ อยู่ระหว่างเตรียมมาตรการทั้งหมด
    สำหรับข้อเสนอภาคเอกชนให้กระทรวงการคลังเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลามาตรการโครงการคนละครึ่งนั้น ยังไม่ได้รับข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณา โดยนายอาคมระบุว่า ยังไม่คิดเรื่องนี้ เพราะคลังจะมีการเปิดในลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 1 ล้านสิทธิ์ ที่เหลือจากเฟส 1 และ 2 ในช่วงกลางเดือน ม.ค.2564 อีกครั้ง
    นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของแรงงานต่างด้าวที่กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ใหญ่มาก ควรต้องรีบตรวจและแยกคนที่ติดเชื้อ คนที่มีความเสี่ยง และคนที่ยังไม่ติดเชื้อออกจากกัน ซึ่งการตรวจหาผู้ติดเชื้อแบบไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนจะเกิดปัญหาตามมา โดยเอกชนสามารถให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ 1.ควรตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ 2.ผู้ประกอบการหลายรายในสมุทรสาครมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวด้วยตนเอง ภาครัฐควรเร่งอนุมัติการตรวจ rapid test ว่าแบบใดสามารถรับรองผลตรวจได้ 3.มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อของแรงงานต่างด้าว ควรต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างถาวร และสุดท้ายภาคเอกชนพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัวอย่างยั่งยืนต่อไป
ร้านนวด-คนกลางคืนจี้รัฐเยียวยา    
    ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กลุ่มสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย จำนวน 19 คน นำโดยนายสุกษม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการช่วยเหลือภาครัฐจากผลกระทบโควิด-19 ดังนี้ 1.อนุญาตให้ร้านนวดเพื่อสุขภาพเปิดให้บริการได้ เนื่องด้วยการนวดเพื่อสุขภาพเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน และประชาชนบางรายมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการนวด 2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวดสปา) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้ว และได้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการ สามารถยื่นกู้เงินตามอัตราและเงื่อนไขในการช่วยเหลือเยียวยาได้กับธนาคารตามที่ทางรัฐบาลกำหนด โดยสามารถกู้ Soft Loan เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ 3.ขอให้บรรจุร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านสปา เข้าร่วมโครงการจ่ายคนละครึ่งได้ และ 4.ขอให้รัฐบาลมีมาตรการในการให้ผู้ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการ ลดค่าเช่า หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ในช่วงที่มีการประกาศสั่งปิดสถานประกอบการ
     ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 มีมติให้เพิ่มระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีอีก 1 ปี รวมกับระยะเวลาที่เคยเสนอไปในคราวก่อน รวมเป็น 2 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำวาระเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้ กรมจะหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการในการเยียวยาด้านอื่นๆ ต่อไป
     ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์รัฐบาล กลุ่มคนทำงานสถานบันเทิง นักร้อง นักดนตรี และอาชีพกลางคืน จำนวน 10 คน นำโดยนายทักษะศิลป์ อุดมชัย รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติ โดยมีข้อเรียกร้องคือ 1.มาตรการเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หากสถานการณ์ยังไม่ปกติเลยระยะเวลา 2 เดือน และยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ ขอรับการเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน 2.การพักชำระหนี้ ไพแนนซ์ รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมถึงที่พักอาศัย ที่เป็นการผ่อน หรือเช่า ขอให้รัฐออกหนังสือรับรองเป็นบุคคล กรณีไร้รายได้ฉุกเฉินเนื่องจากถูกสั่งไม่ให้ทำงาน และกรณีบุคคลไร้รายได้ฉุกเฉิน 3.ขอผ่อนปรนใบอนุญาตการแสดงดนตรีของสถานประกอบการให้ร้านสามารถทำการแสดงดนตรีได้ตามมาตรการควบคุมของ สธ. 4.ขอให้รัฐช่วยเหลือการจัดจ้างงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
    นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นนักดนตรีคนหนึ่ง จึงเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนๆ นักดนตรีดีถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในวิกฤติโควิดในการระบาดรอบใหม่นี้ ถึงแม้รัฐบาลจะไม่เรียกมาตรการนี้ว่าเป็นการล็อกดาวน์ และให้อำนาจกับผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดเป็นผู้สั่งการมาตรการต่างๆ เอง แต่การเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่นักดนตรีอิสระจำนวนมากต้องเผชิญในรอบนี้ ไม่ต่างกับการระบาดในรอบแรกเลย และไม่ว่ารัฐบาลจะเรียกมันว่าอะไรสำหรับพวกเขา มันหมายถึงรายได้ที่เป็นศูนย์เหมือนกัน จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อย่าปล่อยให้เกิดการล้มครั้งที่สอง เพราะอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าการล้มครั้งแรก  
    ด้านนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งเคยอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงมาอย่างยาวนาน กล่าวว่า การปิดสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนส่งผลกระทบต่อหลากหลายอาชีพ นอกจากนักร้อง นักดนตรี ยังมีนักเต้น นางโชว์ ตลอดจนพนักงานเสิร์ฟ พนักงานบริการ เพราะในสังคมไทยมีคนหาเช้ากินค่ำ คนที่รับเงินรายวัน รายสัปดาห์ ที่จะได้รับผลกระทบทันทีจากมาตรการเหล่านี้ การปิดสถานที่กลางคืนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิดเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ และเชื่อว่าทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ แต่ผลกระทบที่ไปถึงปากท้อง รัฐจะต้องเยียวยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องทำทันที
    ขณะที่นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.เขตบางขุนเทียน กทม. พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายวรภพ วิริยะโรจน์ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมกันกล่าวถอดบทเรียนรัฐบาลที่เคยเผชิญในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเเรก เมื่อต้นปี 2563 โดยระบุถึง 3 ประเด็นหลักควรเร่งแก้ไขอย่างตรงจุด ตรงประเด็น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง เเละได้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ได้แก่ การช่วย เหลือ SMEs ที่ต้องทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มทุนโดยตรง การศึกษาหรือปัญหาการเรียนออนไลน์ที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ เเละมาตรการเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 ของกระทรวงการคลัง ที่ต้องเตรียมเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและทันเวลา.
    

 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'