'เสี่ยไก่'โชว์ภูมินักกม.สอน'อนุทิน'นักพนันก็มีสิทธิพื้นฐานรักษาโควิด


เพิ่มเพื่อน    

10 ม.ค.64-นายวัฒนา เมืองสุข กลุ่มสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Watana Muangsook ระบุว่า ประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงในขณะนี้น่าจะเป็นแนวความคิดของรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ที่แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า ควรให้ผู้ที่ติดโควิดเพราะลักลอบไปเล่นการพนันรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง ผมมีความเห็นต่อแนวความคิดของท่าน ดังนี้

ผมเชื่อว่าแนวคิดของท่านเกิดจากต้องการประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่ต้องสูญเสียไปเพราะการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ลักลอบไปเล่นการพนันซึ่งท่านมองว่าเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากรัฐมนตรีอนุทินเป็นวิศวกรและแสดงความคิดเห็นในขณะที่ท่านกักตัวเองอยู่บ้านจึงอาจไม่มีผู้แนะนำข้อกฎหมายให้ ในฐานะนักกฎหมายขอให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีว่า สิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ตามข้อ 25 (1) ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่บัญญัติว่า “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care” ส่วนคำแปลคงไม่ต้อง เพราะท่านจบวิศวะมาจากสหรัฐคงแปลเองได้

ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของสหประชาชาติจึงต้องนำเอาปฏิญญาดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐจึงเลือกปฏิบัติในการให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนไม่ได้ เพราะแม้แต่โจรที่ปล้นทรัพย์แล้วถูกยิงบาดเจ็บก็มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลเท่ากับสุจริตชนทุกประการ ดังนั้น ถ้ารัฐให้การรักษาโควิดแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาล ผู้ที่ติดโควิดมาเพราะไปเล่นการพนันก็มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลเหมือนกับประชาชนทั่วไปตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (non discrimination) 

"เข้าใจครับว่าการทำงานย่อมมีผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่เมื่อเกิดจากเจตนาดีผมก็ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเชื่อว่าท่านจะรับฟังและนำไปปรับปรุง เอาเวลาไปกวดขันเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้มงวดกับการทำหน้าที่ อย่าปล่อยให้มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศ อย่าให้มีบ่อนก็จะไม่มีประชาชนเข้าไปเล่น การแพร่ระบาดของโควิดครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยจึงไม่ควรเอาความผิดมาลงกับประชาชน"


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่