คนกทม.รอยาวไร้แววเลือกตั้งผู้ว่าฯ


เพิ่มเพื่อน    

12 ม.ค.2564 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้เตรียมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น  ระดับเทศบาล และสภาเทศบาล ว่าเป็นการเลือกตั้งระดับเทศบาล คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ก็เป็นลำดับที่จะพิจารณาต่อไป แต่การเลือกตั้งเกี่ยวกับ กทม. ยังมีปัญหาเพราะขณะนี้ยังถกเถียงกันเรื่อง สก. และ สข. ว่าจะให้มี สข. หรือไม่ ถ้าจะให้มีกฎหมายต้องแก้กฎหมาย ซึ่งขณะนี้ค้างอยู่สภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นลำดับแรกเลือกระดับเทศบาลก่อน จากนั้น ค่อยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จากนั้นเป็นเมืองพัทยา และ กทม. ซึ่ง 2 อย่างนี้อาจจะร่วมหรือแยกกันก็ได้  ซึ่งเลขา กกต. ชี้แจงว่า พื้นที่เทศบาลไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ อบต. จึงไม่สามารถนำมาเลือกพร้อมกันได้ จึงต้องแยกกันเลยขอให้แต่ละอย่างเว้นช่วง โดยเรื่องเทศบาลควรเลือกภายใน 3 เดือนแรกของปี เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับจำนวนประชากรที่ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรให้สรุปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63 และต้องประกาศภายใน 3 เดือนจึงเลือกตั้งเทศบาลภายในเดือน มี.ค. 64 ส่วนวันที่เท่าไหร่นั่นอยู่ที่ กกต. เพราะ ครม.ไม่มีอำนาจ
 
เมื่อถามว่ามีการประเมินเบื้องต้นว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ช่วงไหน นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบเพราะ ครม.ในวันนี้ไม่มีการพูดเรื่องดังกล่าว เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ ครม.เพราะจะเป็นผู้บอกว่าวันนี้เลือกเทศบาล  โดยขอเอาเรื่องเลือกตั้งระดับเทศบาลก่อน  ส่วนการเลือกตั้งระดับอื่นๆจะเป็นเมื่อไหร่ ครม.จะเป็นคนบอก และประเมินตามสถานการณ์หลายอย่าง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ สข. ที่ค้างอยู่ในสภาฯที่รอความเห็นรัฐบาล