ศธ.เร่งจัดทำข้อมูลของบฯ กลาง ช่วยเหลือรร.ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ภาคใต้


เพิ่มเพื่อน    

14ม.ค.64-นายวีระ แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวม 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ ตรัง ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น แบ่งเป็นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 372 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 28 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 29 แห่ง และ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 2 แห่ง โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานให้งบประมาณของตนเองดูแลไปในเบื้องต้นก่อน เช่น ในส่วนของ สพฐ.ได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเยียวยาให้นักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทุกภัย ที่เกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ให้แต่ละหน่วยงานเร่งจัดทำข้อมูลงบประมาณที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เบื้องต้นพบว่า ทุกหน่วยงานต้องการงบประมาณในการซ่อมแซ่มอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ จำนวน 300 ล้านบาท หลังจากนี้ ศธ.จะรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดสรรงบกลางต่อไป 

“ทางศธ.ยังคงให้แต่ละหน่วยงานสำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่อง แต่เบื้องจะมีการรวบรวมเพื่อขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้ก่อนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ได้สำรวจความเสียหาย จะต้องจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง”รองปลัด ศธ.


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'