สทศ.จัดสอบ"โอเน็ต- วีเน็ต "ใช้ช่อง"ศธ."เปิดทางเลือกสอบตามความสม้ครใจ ดำเนินการ 


เพิ่มเพื่อน    


15ม.ค.64-นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีประกาศเรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต ระดับ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยให้ถือว่าการสอบโอเน็ต และวีเน็ต ในปีการศึกษา 2563 เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ดังนั้น สทศ. จึงได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบโอเน็ต และวีเน็ต สำหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 จึงมีมติ ให้ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ม.3 และ วีเน็ต ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19
 
นางศิริดา กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการจัดการทดสอบกรณีการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัด หรือเทียบเท่า สามารถสมัครสอบ โดยสถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านระบบ www.niets.or.th ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ และ สทศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์2564  
ทั้งนี้กำหนดการสอบ ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 และประกาศผลสอบ ป.6 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564 ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564 ส่วนกรณีการทดสอบวีเน็ต ปวช.3 ปีการศึกษา 2563
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ปวช.ปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัดวิธีการสมัครสอบ สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านwww.niets.or.th ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัคร สทศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564และกำหนดการสอบ วันที่ 4 – 5 เมษายน 2564 ด้วยระบบ Digital Testing ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 3 ช.ม. โดย สทศ. จัดสอบวันละ 2 รอบ ประกาศผลสอบ วันที่ 25 เมษายน 2564 ทาง www.niets.or.th.

“ทั้งนี้สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินการก่อนสอบ การจัดเตรียมสนามสอบ/ห้องสอบ และการดำเนินการในวันสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 (ศบค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด และ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 มีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการ สทศ. จะพิจารณาดำเนินการจัดการทบทวนในเรื่องของวันเวลาในการทดสอบ และรูปแบบการจัดการทดสอบให้เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19  โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ”ผอ.สทศ.กล่าว


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ