'นคร มาชิน' โผล่วันครู ขอครูเพียงข้อเดียว!


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

16 ม.ค. 64 -  นายนคร มาฉิม อดีต ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันครู อยากจะขอครู อาจารย์ เพียงข้อเดียว

สังคมไทย ให้ความเคารพ ให้เกียรติ ครู อาจารย์ อย่างสูง นับถือเป็นปูชนียบุคคล เป็นแม่พิมพ์ของชาติ

ปัญหาของครู อาจารย์ มีหลายเรื่อง ทั้งส่วนตัว และภาพรวม เช่น ปัญหาหนี้สินของครู ปัญหาการเรียน การสอน  ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับชาติต่างๆ การศึกษาของไทย ยังตามหลังหลายประเทศ จุดอ่อนที่สุด คือด้านภาษา ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับโลกสากล ด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับโลกยุคใหม่ และโลกอนาคต ซึ่งจะต้องร่วมกัน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป   

แต่ข้อเดียวที่ประชาชนอยากเห็น ครู อาจารย์ ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ คือ ครู อาจารย์ จะต้องหยุดรับใช้เผด็จการทรราช หยุดรับใช้คณะรัฐประหารที่ปล้นอำนาจของประชาชนไป  

ความจริง ในเชิงประจักษ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คณะ คสช. ได้ร่วมสมคบคิดกันกับ นายทุนผูกขาด ขุนศึกที่กระหายอำนาจ ศักดินา ที่เห็นแก่ตัว อำมาตย์ ที่กดขี่ ข่มเหง ราษฏร และข้าราชการระดับสูงบางคน กระทำความผิดต่อกฎหมายอาญา ทำการรัฐประหาร ปล้นอำนาจของประชาชน ไป พวกเขาเป็นโจรกบฏ แต่ครู อาจารย์ กลับไปยอมรับคณะโจรกบฏ คสช พวกนี้ และรับใช้เผด็จการทรราชโดยไม่สนใจที่มา   

พวกเผด็จการทรราชคสช. ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช ปี 60 ที่เลวร้ายที่สุด เป็นเผด็จการที่สุด เท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาเพื่อสืบทอดอำนาจ เป็นรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูป ครู อาจารย์ ส่วนหนึ่ง ยินดีรับใช้ แซ่ซ้อง สรรเสริญ ชื่นชม ยินดี ต่อเผด็จการทรราชเหล่านี้ โดยไม่สนใจที่มาว่า พวกเขาปล้นประเทศ ปล้นอำนาจอธิปไตยของประชาชนไป   

หากครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี กลับสยบยอม ก้มหน้ารับใช้เผด็จการทรราช เสียเอง พวกท่านจะสอนสั่ง จะสร้างลูกหลาน ของคนไทย ให้เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ และสร้างประชาธิปไตย เพื่อลูกหลานของเราได้อย่างไร เพราะพวกท่านรับใช้เผด็จการทรราช สยบยอมต่อพวกโจรกบฏ คสช เสียเอง  

วันครู จึงอยากเห็นครู อาจารย์ ยืนหยัดอย่างผู้กล้า ต่อสู้กับเผด็จการทรราช โจรกบฏ คสช อย่างทรนง เป็นผู้นำสังคมไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เช่น ครูครอง จันดาวงศ์ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ อาจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์สุรชาติ บำรุงสุข และครู อาจารย์ฝ่ายประชาธิปไตยอีกหลายท่าน        

ครู อาจารย์ควรหยุดรับใช้ หยุดเป็นเครื่องมือของเผด็จการทรราช แล้วหันกลับมารับใช้ประชาชน ส่งเสริมการศึกษา การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ชาติ บ้านเมืองของเราจึงจะเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ในทุกด้าน ครู อาจารย์ ท่านจะได้ชื่อว่า สร้างชาติ สร้างประชาธิปไตย อย่างแท้จริง

 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่