“ครูตั้น” โพสต์ ขอบพระคุณครูในทุกระบบ ที่เลือกอาชีพถ่ายทอดความรู้ให้กับอนาคตของชาติ


เพิ่มเพื่อน    

 

16ม.ค.64-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Nataphol Teepsuwan - ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้โพสต์ข้อความเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 ที่ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ระบุตอนหนึ่งว่า ขอขอบพระคุณ คุณครูในทุกๆระบบ ผู้บริหารที่พื้นฐานมาจากคุณครู นักเรียน นักศึกษา ที่เลือกอาชีพที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติ หลายๆท่านได้วางพื้นฐานที่ดีไว้ให้กับประเทศแล้ว เราถึงได้เป็นประเทศที่คนรู้จัก อยากมาเที่ยว มาลงทุน มาแล้วประทับใจ ประเทศที่คนมองเห็นถึงศักยภาพ ก็เพราะคุณครูได้พร่ำสอนกันมาในหลากหลายรูปแบบ ถึงเวลาที่คุณครูรุ่นปัจจุบันและอนาคตที่จะต่อยอด ใช้จิตวิญญานของการเป็นครูที่ดีในภาวะวิกฤติ ภาวะการแข่งขันรุนแรง ภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่จะแนะแนวทางใหม่ๆ เตรียมความพร้อมให้เยาวชนของเราเก่ง กล้า สามารถที่จะยืนเคียงข้างคนอื่น ประเทศอื่นได้อย่างภาคภูมิใจ เราต้องกล้าและช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยวิธีการที่ไม่เคยทำ ด้วยความรวดเร็วแต่รอบคอบ คุณครูจะได้มีศิษย์หลายๆคนที่เก่ง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ

ผมขอขอบคุณคุณครูทุกๆท่าน ที่พร่ำสอน แนะนำ ตักเตือน ตำหนิ ลงโทษ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทุกๆวิธีการไม่ว่าจะเป็นแบบใด จากคุณครูทุกๆท่าน ได้มีส่วนในการขัดเกลา สร้างจิตสำนึกให้ผมเป็นคนยึดมั่นในความดี ความถูกต้อง รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ควบคุมอารมณ์ในจังหวะที่ท้าทาย เพื่อหาทางออกที่ดีให้กับสถานการณ์
ผมขอใช้โอกาสที่มี แก้ปัญหาในเส้นทางชีวิตของความเป็นครู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความก้าวหน้า โอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างความรับรู้ถึงความยากลำบากหรือความกดดันในการประกอบอาชีพครู ให้คนเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีครูที่ดี ครูที่ใส่ใจ ห่วงใย เปรียบเสมือน พ่อ แม่ของเรา เยาวชนของไทยไม่มีวันนี้ ที่เราภูมิใจในความเป็นไทย และวันข้างหน้าที่ประเทศไทยจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้
รักและเคารพคุณครูทุกท่านครับ

 


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'