เช็กเลยก่อนเดินทางรายชื่อเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิกหลังโควิดระบาด


เพิ่มเพื่อน    


16 ม.ค.64-นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้ประชาชนลดการเดินทาง ทำให้จำนวนตัวเลขผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศลดน้อยลง ส่งผลให้สายการบินมีหนังสือขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทาง หรือปรับลดความถี่ของเที่ยวบินชั่วคราว

อย่างไรก็ตามโดยในวันที่ 15 - 31 มกราคม 2564 จะมีท่าอากาศยานที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการทำการบิน คือ ท่าอากาศยานระนองและแพร่ วันที่ 18 - 31 มกราคม 2564 คือ ท่าอากาศยานนราธิวาส สำหรับจำนวนผู้โดยสารจากท่าอากาศยาน 18 แห่ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีจำนวนผู้โดยสารทั้งขาเข้า-ออก รวมทั้งสิ้น 7,612 คน รวมจำนวนเที่ยวบินไปกลับทั้งสิ้น 98 เที่ยวบิน ซึ่งถือว่าลดลงจากปกติค่อนข้างมาก  

อย่างไรก็ตามในส่วนของกรมท่าอากาศยานยังคงให้บริการท่าอากาศยานตามปกติ และเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระบบขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร 

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงนี้ ต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า - ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางตรวจสอบเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรง หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น ThaiFlightInfo รวมถึงปฏิบัติตนตามเงื่อนไขในประกาศของแต่ละจังหวัดปลายทาง เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการเดินทางต่อไป

 


ทราบกันไปแล้วนะครับ!คดี "กบฏ กปปส." ที่กำนันสุเทพกับพวกรวม ๓๙ คน เป็นจำเลย เมื่อวาน (๒๔ ก.พ.๖๔) ศาลอ่านคำพิพากษาตั้งแต่ ๙  โมงเช้า ไปจบเอาตอน ๕ โมงเย็นกว่าๆ

วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่
ก้าวไกล 'ปักทวน' สถาบัน