ครม.เคาะเสนออุทยานศรีเทพขึ้นมรดกโลก ปี 65 ระบุมี ปชช.กระทบไม่มาก


เพิ่มเพื่อน    

 

 

                วันที่ 19 ม.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเสนอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกในปี 2565  ตามมติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบ โดยหลังจากนี้จะมีการจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพต่อองค์การยูเนสโกภายในเดือน ก.พ.2564 ในการประชุมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงการดำเนินการ โดยสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กันชนและแนวเขตพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำหรับปี 2564 นี้จะมีการเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. 64 ก่อน จากนั้น ในปี 2565 จึงจะเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   จ.เพชรบูรณ์ ต่อไป  

                นายอิทธิพล  กล่าวต่อว่า  ส่วนการเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกนั้น คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด ขณะนี้ขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของกรมศิลปากรได้มีการจัดทำคำของบประมาณการพัฒนาพื้นที่แนวเขตที่จะมีการกันแนวเขตของพื้นที่แหล่งมรดกโลก การปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์รวมที่จะมีขอบเขตครอบคลุมแหล่งโบราณสถาน ที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับจ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทราบว่า มีประชาชนที่ได้รับกระทบ แต่ไม่มาก  

           ผู้สื่อข่าวรายงนาว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น ได้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้มีมติรอบรองการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List)  เมื่อปี 2562 และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์  จากการเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยกรมศิลปากรพบว่า เมืองโบราณศรีเทพ มีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดี  ที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี  นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับ ซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี และมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าถึงปัจจุบัน 

 

ภาพจากเพจอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'