"ครูตั้น"มอบนโยบายบอร์ดกอศ.ฝากกรรมการที่มาจากภาคธุรกิจ นำอาชีวะเชื่อมธุรกิจน้ำมัน ท่าอากาศยาน


เพิ่มเพื่อน    


21ม.ค.64- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดใหม่ที่มีการประชุมเป็นครั้งแรก ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง กอศ.ชุดนี้ ซึ่งในที่ประชุมตนได้ชี้แจงให้กอศ.ได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งตนตั้งใจที่จะผลักดันงานอาชีวศึกษาให้มีความเข้มข้นและรับทราบถึงแนวทางการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์พัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบเพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) แผนพัฒนาครู ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอาชีวศึกษา และการผลักดันเรื่องอาชีวศึกษาเกษตร โดย กอศ.ชุดนี้ได้มีข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและหลากหลาย เช่น แนวทางการทำการเกษตรแม่นยำ ความร่วมมือกับสถานประกอบการในโครงการ 1 วิทยาลัย 1 เอกชนอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น  ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่จะต้องทำให้ได้มากกว่าการเน้นเรื่องปริมาณ แต่เรื่องปริมาณผู้เรียนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในปัจจุบันจำนวนผู้เรียนในสายอาชีพยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเรื่องคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ และทักษะต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์
             
นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ล้าสมัยนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันและต้องการให้ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษามีความยืดหยุ่นและทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ.ไปดำเนินการแล้ว รวมถึงการเทียบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเมื่อเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก เพราะเรามองว่าเด็กอาชีวศึกษาได้เรียนตามหลักสูตรมีประสบการณ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาตลอด 3 ปีของการเรียนในสถาบันแล้วจึงถือว่ามีทักษะที่มากพอ โดยไม่จำเป็นต้องไปอบรมใหม่ให้มีความซ้ำซ้อนไปอีก นอกจากนี้จะมีการสร้างธนาคารหน่วยกิต เพื่อให้เด็กนำหน่วยกิตที่สะสมไปศึกษาต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตของตัวเองได้ ซึ่งการทำธนาคารหน่วยกิตจะมีความสะดวกต่อนักศึกษาในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อมากที่สุ

“อย่างไรก็ตาม การหารือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางพื้นฐาน สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจากนี้ประธาน กอศ.เอง ก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศึกษาและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา รวมถึงจะมีการการนำประสบการณ์ของกรรมการหลายคน มาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาชีวศึกษามีพร้อมทั้งเชื่อมต่อกับกลุ่มธุรกิจที่ สอศ.ยังไม่มีความสัมพันธ์ เช่น กลุ่มธุรกิจน้ำ หรือ กลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่เราจะต้องทำงานเชื่อมโยงกับภาคเอกชนต่อไป ทั้งนี้หากเรื่องใดที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญก็อย่าทำ ทั้งนี้หากเราทำให้อาชีวศึกษามีคุณภาพได้จริง และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ก็น่าจะเพียงพอต่อการประกอบอาชีพของผู้เรียนสายอาชีวะ”รมว.ศธ.กล่าว


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ