นำร่องรถ'ปันสุขสู่ชุมชน'ขายสินค้าจำเป็น5จว.พื้นที่สีแดง


เพิ่มเพื่อน    

24 ม.ค.63-เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความเรื่อง "รถด่วนปันสุข - รับทุกข์ สู่ชุมชนนำร่อง 5 จังหวัดพื้นที่สีแดง" ระบุว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งรถ Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” นำร่องพื้นที่ 25 จังหวัดสีแดง เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปดำเนินชีวิตข้างนอกได้ โดยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มามอบให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ นอกจากนี้ ยังได้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือโดยตรงอย่างรวดเร็วต่อไป 

โดยในวันที่ 27 มกราคมนี้ จะนำรถ พม. Mobile จำนวน 15 คัน ลงพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'