ทย.ทุ่มงบ110 ล้านบาทพัฒนาสนามบินร้อยเอ็ด


เพิ่มเพื่อน    

25 ม.ค. 2564 รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ขณะนี้ ทย. อยู่ระหว่างจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร(เทอร์มินอล) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด วงเงินประมาณ 110 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการเปิดประมูลได้ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และได้ผู้ชนะประมูลประมาณกลางเดือน มี.ค.64 เริ่มก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย. ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี จะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.65

ทั้งนี้คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณเดือน พ.ค.65 ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน 300 คนต่อชั่วโมง(ชม.) หรือ 8.6 แสนคนต่อปี เป็นไม่น้อยกว่า 450 คนต่อ ชม. หรือ 1.2 ล้านคนต่อปี

สำหรับอาคารผู้โดยสารหลังนี้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปีแล้ว ปัจจุบันมีสภาพเก่า และทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่เคยได้รับการปรับปรุงหรือต่อขยายเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานร้อยเอ็ดแล้ว และได้รับเสียงร้องเรียนจากผู้โดยสารค่อนข้างมาก อาทิ ขอให้ขยายอาคารผู้โดยสาร และเพิ่มที่นั่งให้เพียงพอ เพราะภายในอาคารค่อนข้างหนาแน่นและแออัดมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาคับคั่ง อย่างไรก็ตามก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดมีผู้โดยสารประมาณ 3-4 แสนคนต่อปี มีสายการบินไทยแอร์เอเชียทำการบิน วันละ 4 เที่ยวบิน

รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งว่า หลังจากเกิดโควิด-19 จำนวนผู้โดยสารลดลงมาก โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาตา) คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารของการขนส่งทางอากาศทั่วโลกจะกลับไปเท่ากับปี 62 ประมาณปี 66-67 ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับผู้โดยสาร และเป็นไปตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ทาง ทย. จึงใช้โอกาสในช่วงที่เกิดโรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้โดยสารเดินทางน้อย ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพื่อทำให้การบริการมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานทั้งความปลอดภัย และความสะดวกสบาย รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"