"ครูตั้น” นั่งหัวโต๊ะบอร์ดกำกับทิศทางจัดทำหลักสูตร พร้อมกับ อัพ-รีสกิลครูทั้งระบบภายใน 5ปี


เพิ่มเพื่อน    


3ก.พ.64-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า  ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรอิงสมรรถนะ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน  ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้ สพฐ.ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว) จัดทำหลักสูตรใหม่ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงแสวงหาภาคีเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีความสามารถแต่ละด้านมาร่วมออกแบบหลักสูตรด้วย เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและทันใช้ในปี 2565

 

ขณะเดียวกัน  ได้มอบสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร ได้วางกรอบแนวคิดการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ โดยกำหนดกรอบการพัฒนาไว้ 5 ปี มีการอัพสกิลและรีสกิลให้ตรงกับสมรรถนะครูที่คุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ต้องการ รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักสูตรใหม่ ซึ่งกรอบพัฒนาครูนี้จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาด้วย

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เนื่องจากเราพบข้อมูลว่าในบางจังหวัดยังดำเนินการวางแผนการศึกษาไม่สมบูรณ์และมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ว่า การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจะมีลักษณะอย่างไร ดังนั้น  ตนจึงมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ที่รับผิดชอบการบูรณาการแผนการศึกษาจังหวัดแต่ละแห่งลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เพื่อให้การวางแผนงานมีประสิทธิภาพและให้เห็นผลตามนโยบายอย่างแท้จริง รวมถึง ตนจะจัดทำคลิปวีดีโอ เพื่ออธิบายรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ เผยแพร่สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ปฏิบัติ ให้เข้าใจและขับเคลื่อนนโยบายนี้ไห


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"