รู้จัก'Treasure Trip'แอปพลิเคชั่นเที่ยววัฒนธรรมไทย ปลอดโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันนี้ - นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา โควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบทำให้ประชาชนทั่วไปต้องเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตมาเป็นแบบ new normal หรือชีวิตวิถีใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน  สวธ.ร่วมมือกับบริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด ปรับปรุง แอปพลิเคชั่น Treasure Trip เวอร์ชั่นใหม่ใน โครงการ“วิถีไทยในยุคดิจิทัล” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล คือ Treasure Trip Bangkok และ Treasure Trip Pattaya ที่เพิ่มฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่ วางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆ และยังห่างไกล โควิด-19

      นายชาย กล่าวต่อว่า Treasure Trip Bangkok และ Treasure Trip Pattaya คือ แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวในวิถีวัฒนธรรมไทยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ครบถ้วน ประกอบด้วยสถานที่ อาทิ แหล่งเที่ยวชุมชน ร้านอาหารยอดนิยม ที่พัก วัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆ ด้วยตนเองได้ เพียงแค่ปลายนิ้วกดเลือกสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการบนแอปพลิเคชันนี้ จะช่วยนำทางพาไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการ ทั้งยังแสดงข้อมูลรายละเอียดของสถานที่นั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและตัดสินใจก่อนการเดินทาง และยังมีแผนการเดินทางแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเดินทางได้ง่ายๆ ตามเส้นทางที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดี

 

          “ ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อยู่ ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีตัวช่วยในการวางแผนการเดินทางให้ห่างไกลโรคติดเชื้อนี้ แอปพลิเคชัน Treasure Trip Bangkok และ Treasure Trip Pattaya ในเวอร์ชั่นอัพเดทใหม่ ที่พร้อมด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันในการติดตามข่าวสารการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ อ้างอิงข้อมูลตรงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง โซนพื้นที่เฝ้าระวังใกล้สถานีรถไฟฟ้า ยอดผู้ติดเชื้อ ค้นหาโรงพยาบาลและสถานที่กักตัว ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดาวโหลดใช้ได้แล้ววันนี้ในแอฟสโตร์และเพลย์สโตร์” อธิบดี สวธ.เผย