'หมอยง'หนุนเร่งฉีดวัคซีนเพื่อช่วยประเทศไทยพ้นวิกฤต


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.พ.64-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เรื่อง โควิด 19 วัคซีน  ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ระบุว่า จุดมุ่งหมายการให้วัคซีน โควิด 19 ข้อมูลชัดเจนว่า โควิด 19 วัคซีน ลดการเกิดโรค และลดความรุนแรงของโรค และน่าจะป้องกันการกระจายของโรค ดังนั้นประโยชน์ที่ได้น่าจะประกอบไปด้วย
1 โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง 2 การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า คนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่า คนที่มีอาการ 3 เป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา ก็จะลดการระบาดของโรค  4 จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง ระบบสาธารณสุขจะได้ใช้ ไปดูแลโรคอื่น 5 ชีวิตความเป็นอยู่ ก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติ 6 ภาวะเศรษฐกิจต่างๆก็จะดีขึ้น 7 การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆก็จะได้มีงานทำ 8 การศึกษาของนักเรียน จะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ 9 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น 10 สุขภาวะความเครียด สภาพจิตใจต่างๆก็จะดีขึ้น 

"วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันฉีดไปแล้วมากกว่า 200 ล้านโดส จากบริษัทใหญ่ๆเช่น Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V โดยที่มีอาการข้างเคียงไม่ต่างกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าสามารถนำวัคซีนดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทย ได้ก็ควรรีบจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว เมื่อวัคซีนเข้าสู่ประเทศไทย เรามาช่วยกันรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด และให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ประเทศไทย จากวิกฤตที่ผ่านมา"


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'