ชี้PM2.5พุุ่ง คนไทยเมินเช็ก ตรวจค่าฝุ่น!!


เพิ่มเพื่อน    


    PM2.5 แนวโน้มเกินค่ามาตรฐานตลอดสัปดาห์นี้ อนามัยโพลเผยคนไทยเครียดผลกระทบสุขภาพจากมลพิษ แต่เมินเช็กค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน มีเพียงแค่ร้อยละ 32 ตรวจคุณภาพอากาศ ส่วนร้อยละ 82 สวมหน้ากากป้องกัน พบป่วยจากฝุ่นพิษเพิ่ม 33 ราย เข้าฉุกเฉิน 23 ราย 17 จังหวัดภาคเหนืออ่วมโรคทางเดินหายใจ เตือนลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง วอนหยุดเผา
    วันที่ 23 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ Air4thai เมื่อเวลา 08.00 น. พบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจพบค่าระหว่าง 38-93 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 8 พื้นที่สูงสุด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 93 มคก./ลบ.ม. โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ส่วนอีก 7 พื้นที่คือ บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา, ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย, ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด, ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
    ส่วนภาคเหนือฝุ่น PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 21-95 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 15 พื้นที่ สูงสุดที่บริเวณ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 93 มคก./ลบ.ม. โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี, ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร, ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
    ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน 12 พื้นที่​ ได้แก่​ เขตวังทองหลาง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตบึงกุ่ม เขตหนองจอก เขตบางกะปิ เขตหลักสี่ เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตจตุจักร และเขตบางนา ​โดยตรวจวัดได้ในช่วง 30-63 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ​ 17.14 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับเริ่ม​มีผลกระทบ​ต่อ​สุขภาพ ​บางพื้นที่ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง
    วันเดียวกัน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการคาดการณ์ในช่วงวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในภาพรวมจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จากการเผาในที่โล่ง ส่งผลให้ในบางพื้นที่มีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานถึงอยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ป่วยที่มาเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รองลงมาคือ โรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่มาเข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) 23 ราย สำหรับใน 17 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า ส่วนใหญ่มารับบริการที่โรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
    นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า ผลสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพโดยการประเมินอาการตนเองของประชาชนด้วยอนามัยโพลล่าสุด พบว่า ร้อยละของผู้ที่มีอาการมีแนวโน้มลดลง โดยอาการที่พบมากที่สุดยังคงเป็นอาการระบบทางหายใจส่วนบน ได้แก่ อาการมีน้ำมูก ร้อยละ 11.7 รองลงมาคือ แสบจมูก ร้อยละ 9.15 และพบมีอาการระคายเคืองตา ร้อยละ 9.15 ตามลำดับ กลุ่มที่พบมีอาการมากสุด ได้แก่ วัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ 
    "ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มขึ้น โดยมีความวิตกกังวลถึงร้อยละ 76.6 แต่มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการตรวจเช็กค่าฝุ่นเพียงร้อยละ 32.1 งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ร้อยละ 36.9 ปิดประตูหน้าต่าง ร้อยละ 57.0 ไม่เผาขยะ กระดาษ และจุดธูป ร้อยละ 50.70 ลดระยะเวลาออกนอกอาคาร ร้อยละ 51.8 และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ร้อยละ 82.6" นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าว 
    อธิบดีกรมอนามัยกล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ PM2.5 ที่มีแนวโน้มเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ในสัปดาห์นี้ ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” หากอยู่ในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระดับสีส้มและสีแดง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือถ้าต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และขอความร่วมมือประชาชนลดการเผา เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง.


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'