สวธ.เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. เรียนรู้งานศิลป์ พร้อมช่วยศิลปินมีรายได้จากวิกฤติโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

    วันที่ 2 มี.ค. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม "สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่" เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านให้มีรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินแขนงต่างๆ ได้กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การเสวนาองค์ความรู้กับศิลปินแห่งชาติ  การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการสาธิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์อาชีพในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางช่องยูทูป ชื่อสถานีวัฒนธรรม และผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค ชื่อสถานีวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม  แบ่งเป็นการออกอากาศเป็นช่วงเวลา10.00 - 10.30 น.  รายการ คุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ เวลา 10.45 - 12.15 น. รายการ ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ การแสดงลำตัด-ฉ่อย  โดยคณะหวังเต๊ะปฐมบท ร้อง เล่น เต้นรำ โดยนางรัจนาพวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  และการแสดงการแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่ เรื่องสังข์ทอง โดยคณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้าใจ   

     นายชาย กล่าวว่า  เวลา 12.30 - 13.15 น. รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ เวลา 13.30 - 14.30 น. รายการ สืบสานงานศิลป์ฯ  การเสวนาองค์ความรู้กับศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา อาทิ เพลงลำตัดและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  โดยนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ  การแสดงการถ่ายภาพ โดยนายเดชา วราชุน และนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์มาเรียนรู้ให้สนุก นาฏศิลป์ไม่ล้าสมัย โดยนางรัจนาพวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และงานวรรณศิลป์ โดยนางชมัยภร บางคมบางศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เป็นต้น และ เวลา 14.30 - 15.30  น. รายการศิลป์สร้างทางอาชีพ อาทิ การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเทคนิคซิลสกีนแบบผสมผสานการเขียนลายสือไทย การทำบ้านเรือนไทย  การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือแบบผสมผสาน  และการประคบทองพิมพ์ทองผ่านลายฉลุ  เชิญชวนเยาวชน และประชาชนเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ได้ระหว่างวันที่ 1 - 12  มี.ค. 2564