กฟผ. ผนึกกำลัง สอศ. พัฒนาแรงงานระดับช่างเทคนิคและเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมผลิตและส่งไฟฟ้าในอนาคต


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของ สอศ. เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตและระบบส่งไฟฟ้าแก่นักศึกษาในสถานศึกษาของ สอศ. มุ่งพัฒนากำลังคนรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมผลิตและระบบส่งไฟฟ้าในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพฯ


ประเทศไทยเนี่ย..... ถ้ามองแบบแยกส่วน "กลุ้มใจตายหะ" มันไปไม่รอด "พังแน่"! ต้องมองในความเป็นองค์รวมใต้จอกแหนผนึกคลุมหน้าจะเห็นผลึกระหว่างคนกับชาติเหนียวกว่ากาวตราช้าง

'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'