คลอดแล้ว 'โผทหาร' 236 ตำแหน่ง 'ผบ.ทสส.' ขยับ 'บิ๊กบุ๋ม' ทหารม้าคอแดงคุม 'ศตก.' วางไลน์ขึ้น 5 เสือแจ้งวัฒนะ


เพิ่มเพื่อน    

11 มี.ค. 64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน236   นาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจดังนี้ 

สำนักงานปลัดกลาโหม  พล.ท.เดชาพล สุวรรณ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.นพพร มากเมือง ผู้ช่วยหัวหน้า ทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก) พล.ท.ชัยวิทย์ พิมพ์ทอง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก) 

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก) พล.ท.กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือน พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย (ผบ.ศตก.) เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร   เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย (อัตราพลโท) 

กองทัพบก พล.ท.เชษฐา ตรงดี รองเสนาธิการทหารบกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น รองผู้อำนวยการ สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกพล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.นพดล ศรีจันทร์สุข รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พล.ต. ธิติชัย ปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงินสำนักงานปฏิบัติการภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาค 4 เป็น ผบ.มทบ. 41 

กองทัพเรือ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (โฆษกกองทัพเรือ) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ(อัตราพลเอก) กองทัพอากาศ พล.อ.ท. เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก) 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารกลางปีในส่วนของเหล่าทัพมีการปรับเปลี่ยนไม่มากนัก และเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่ให้มีการจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ในส่วนของกองทัพบก มีการปรับ พล.ท.ราชิต ออกจากเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก  หลังจากที่เคยมีคำสั่งกองทัพบกให้พ้นจากตำแหน่งนายสนามมวย กรณีสนามมวยลุมพินีเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก ซึ่งการปรับครั้งนี่เป็นการปรับตามวาระก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในปลายปีนี้   ส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพภาคที่ 3 ยังไม่มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันยังไม่เกษียณในปลายปีนี้  

ที่น่าสนใจคือการปรับย้ายในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ขยับ พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ขึ้นพลโท ในตำแหน่งผู้บัญชาการต่อต้านการก่อการร้าย  หรือ ศตก. เพื่อวางตัวเป็นเสนาธิการทหาร ก่อนจะลุ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด หลัง พล.อ.เฉลิมพล เกษียณอายุราชการในปี 2566  ซึ่งพล.ต.สุวิทย์  เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  และเป็นนายทหารประจำหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับ พล.อ.เฉลิมพล ด้วย  นอกจากนั้น ยังมีการปรับทัพงานด้านการข่าว โดยให้ “บิ๊กน้อย” พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ อดีตทหารหมวกแดง ที่เติบโตมาให้ ศรภ. กลับไปนั่งเป็น ผบ.ศรภ.   


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"