'อรรถวิชช์' เสนอแก้ไขมาตรา ม.272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ


เพิ่มเพื่อน    

18 มี.ค.64 - นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวถึงกรณีรัฐสภาลงมติวาระ 3 ล้มการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ว่า หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด ต้องทำประชามติถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกถามว่าประชาชนต้องการยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ ก่อนจะยื่นญัตติแก้ไขมาตรา 256 ในสมัยประชุมถัดไป และทำประชามติครั้งที่สอง หลังจากได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ สรุปเสียเวลาเป็นปีๆ เสียเงินหลายพันล้านบาท และสุดท้ายรัฐบาลชุดนี้ก็จะครบวาระไป จึงขอเสนอทางออกว่า รัฐสภาควรแก้ไขรายมาตรา เฉพาะประเด็นที่ทำให้รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย คือแก้ไขบทเฉพาะกาลมาตรา 272 ไม่ให้วุฒิสภาที่ คสช. แต่งตั้งร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวอีกว่า การแก้ไขเฉพาะ มาตรา 272 ไม่ต้องเปลืองงบ เปลืองเวลา เพราะไม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามมาตรา 256 อนุ 8 และน่าจะได้เสียงตอบรับจากทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน หรือแม้แต่ ส.ว. หลายคน อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน , นายวันชัย สอนศิริ , นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ก็เคยให้ความเห็นสนับสนุนให้แก้ไขลดอำนาจ ส.ว. ไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรี


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว