ร้องศธ.ปลดล็อก"รร.การศึกษาทางเลือก" พ้น"สพฐ."


เพิ่มเพื่อน    


23 มี.ค. 64 -นายเทวินฏฏฐ์ อัครศิลาชัย เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก (สกล.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รักษาการ รมว.ศธ.) เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่ไม่ต้องยุบรวมหรือควบรวม และติดตามทวงสิทธิที่ควรได้ตามกลไกใหม่ของระบบการศึกษาของสถาบันสังคมตามมาตรา 12 และ มาตรา 18(3) ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวมถึงได้นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมคุณภาพโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวของสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก โดยเฉพาะนวัตกรรมการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนั้น คุณหญิงกัลยา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

นายเทวินฏฏฐ์  กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่ สกล.ขอเปลี่ยนกลไกระบบการศึกษา ด้านกฎหมาย เพราะการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยมี 6 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนทางเลือก บ้านเรียน (Home School) ศูนย์การเรียน อุดมศึกษาทางเลือก ศูนย์การศึกษาบนฐานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ครูภูมิปัญญา และนวัตกรรมการศึกษาและสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กตกหล่น เด็กยากไร้ด้อยโอกาส เด็กชนเผ่า เด็กพิการ เด็กที่ประสงค์เรียนในบ้านเรียน แต่ปัจจุบันสถานภาพการศึกษาทางเลือกกลับอยู่ภายในการกำกับดูแลของ สพฐ. ตามมาตรา 12 และ มาตรา 18(3) ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ส่งผลให้การวัดและประเมินผลของเขตพื้นที่ไม่เข้าใจระบบการเรียนในรูปแบบนี้ อีกทั้งรัฐไม่สนับสนุนการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมาย เด็กที่อยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ ไม่ได้รับการเงินอุดหนุนรายหัว อาหารกลาง และนม ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องขอออกจากการกำกับภายใต้สพฐ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา

"อย่างไรก็ตาม คุณหญิงกัลยา เห็นด้วยกับประเด็นที่โรงเรียนกลุ่มนี้จะต้องแยกออกจากสังกัด สพฐ. พร้อมแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้ว โดยจะให้การศึกษาทางเลือกแยกไปอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดศธ. เนื่องจากการศึกษาทางเลือกเป็นการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย ซึ่งจะทำให้การบริหารงานมีความเหมาะสมและลงตัวมากที่สุด"เลขาฯ สกล.กล่าว
 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว