สพฐ.เร่งขับเคลื่อนนโยบาย "Quick Win 7"ของ"ตรีนุช"  


เพิ่มเพื่อน    


31มี.ค.64-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้นำข้อสั่งการ 12 นโยบายการศึกษาของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มาสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย Quick Win 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่ง สพฐ.จะมาดูว่ามีนโยบายในส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้อง สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายของรมว.ศธ.โดยเร็ว โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละสำนักของ สพฐ.ไปดูโครงการที่มีอยู่ในตอนนี้ว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจะดึงโครงการและกิจกรรมที่เรามีมาเชื่อมต่อกับนโยบายของรมว.ศธ.ให้สู่การปฏิบัติได้สำเร็จ  
           
นายอัมพร กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบาย Quick Win 7 วาระเร่งด่วนนั้น สพฐ.ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วพบว่า สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักอยู่ 5 เรื่อง ดังนั้น ตนจะหยิบในเรื่องเหล่านี้มาขับเคลื่อนในระยะเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ สพฐ.ยึดเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่จะต้องทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยเรื่องนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่การเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานระบบ TRUST ด้านความไว้วางใจของ รมว.ศธ.ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และสังคม กลับมาเชื่อมั่นในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นอกจากนี้ที่ประชุมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สพฐ.ตลอด 6 เดือนว่าทุกมิติที่ทำงานมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นกิจกรรมใดของสพฐ.ที่เกิดความพึงพอใจ และมีประเด็นใดที่ยังต้องแก้ไขอีก เพื่อนำมาประมวลผลการทำงานต่อไป 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว