'ปชป.'รอ'กกต.'กำหนดท่าทีประชุมใหญ่พรรคการเมืองยุคโควิด


เพิ่มเพื่อน    

11 เม.ย.64-นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคการเมืองว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้กำหนดไว้ในมาตรา 43 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปีนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่กฎหมายได้กำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องดำเนินการ สำหรับงพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมรายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมาครบถ้วนแล้ว รอขั้นตอนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ในวันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น.เพื่อกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประชุม และเตรียมความพร้อมเรื่องการประชุมใหญ่สามัญ

"การจัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นห่วงว่าจะเกิดความเสี่ยงและเกิดความยากลำบากในการเดินทางมาของสมาชิกพรรคที่เป็นองค์ประชุม เพราะในหลายจังหวัดมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวด และการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนหลายร้อยคนจะเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ ฉะนั้นทางพรรคจะได้รอความเห็นจาก กกต.ก่อนว่าจะมีแนวทางให้พรรคการเมืองปฏิบัติอย่างไร ทั้งนี้ พรรคพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายก็ต้องรอความเห็นจาก กกต. และจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 19 เม.ย.นี้"
 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา