สงกรานต์กร่อย เมินเที่ยวหนีโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 สวนดุสิตโพลเผยปีนี้สงกรานต์กร่อย ประชาชนกว่า 43% ไม่เข้าร่วมงาน เหตุสถานการณ์โควิด คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท ขณะที่คนไทยยังให้ความสำคัญกับครอบครัว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทำบุญ สรงน้ำพระ

    เมื่อวันที่ 11 เมษายน "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,324 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย.2564 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี "สงกรานต์ในยุคโควิด-19" ซึ่งสงกรานต์ปี 2564 รัฐบาลเน้นการจัดงานแบบ “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อมๆ กับมาตรการควบคุมโรคระบาด สรุปผลได้ ดังนี้
    1.ในปี 2564 ที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนจะเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่จัดตามสถานที่ต่างๆ หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.88 ระบุไม่เข้าร่วม รองลงมา ร้อยละ 33.31 ไม่แน่ใจ ขณะที่ร้อยละ 22.81 เข้าร่วม 2.กิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในเทศกาลสงกรานต์ในช่วงปกติก่อนมีโควิด-19 คือ กลับภูมิลำเนา ร้อยละ 76.52 ไปวัดทำบุญร่วมกัน ร้อยละ 68.99 ทำความสะอาดบ้าน/หิ้งพระ ร้อยละ 67.08 ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์/สาดน้ำ ประแป้ง ร้อยละ 63.47 ไปเที่ยวกับครอบครัว ร้อยละ 45.05
    3.แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 แต่สิ่งที่ประชาชนยึดถือและยังปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว ร้อยละ 64.82 อยู่บ้าน ใช้เวลากับครอบครัว ร้อยละ 63.28 ตักบาตรทำบุญ ร้อยละ 53.66 สรงน้ำพระที่บ้าน ร้อยละ 52.50 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร้อยละ 37.64 4.ค่าใช้จ่ายของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่มีโควิด-19 ประมาณกี่บาท พบว่า ค่าเฉลี่ยประมาณ 4,183.57 บาท โดยร้อยละ 55.86 ระบุ ไม่เกิน 3,000 บาท ร้อยละ 25.49 ระบุ 3,001-5,000 บาท ร้อยละ 18.65 มากกว่า 5,000 บาท 5.ในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์มากน้อยเพียงใด พบว่า ให้ความสำคัญเท่าเดิม ร้อยละ 57.63 ให้ความสำคัญน้อยลง ร้อยละ 30.51 ให้ความสำคัญมากขึ้น ร้อยละ 11.86
    "ถึงแม้จะมีโควิด-19 แต่วันสงกรานต์ยังเป็นเทศกาลที่ประชาชนให้ความสำคัญและใช้เวลากับครอบครัว สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน โดยในปีนี้ถึงแม้มีวันหยุดหลายวัน แต่ประชาชนก็คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายไม่มากนัก เพราะยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และยังมีความไม่แน่นอนจากสภาวการณ์โควิด-19 ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งบริหารงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว" นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ระบุ
    ด้าน ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ในปี 2564 นี้ คนไทยก็ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ เพราะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ประชาชนยังคงเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากปีที่แล้วถูกงด และรัฐบาลไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ ซึ่งอาจช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลนี้หมุนเวียนขึ้นมาบ้าง
    ในส่วนของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ยังคงมีการทำบุญที่วัด สรงน้ำพระ แต่ละวัดต้องมีมาตรการโควิด-19 อย่างเข้มงวด เว้นระยะห่าง ล้างมือ และอีกหลายๆ มาตรการ การสืบทอดและฉายภาพของวัฒนธรรมไทย มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญที่วัดใกล้บ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้าได้มีการจัดกิจกรรมที่จะฉายภาพประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้คนเข้าชม และที่สำคัญประชาชนนิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นในการรดน้ำอวยพร ทั้งทางไลน์ เฟซบุ๊ก วันหยุดยาวนี้จึงเชื่อได้ว่าจะนำพาความสุขและกลิ่นอายของความสดชื่นจากเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน.

 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"