ป.ป.ช.ผวาโควิดงบประชุมยาวถึง26เม.ย.พร้อมให้เวิร์กฟอร์มโฮมถึง30เม.ย.


เพิ่มเพื่อน    

14 เม.ย.2564 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผย ว่าได้ลงนามเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ในประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ฉบับที่5) โดยระบุในประกาศว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายเกือบทุกจังหวัด และนายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือภาครัฐ และทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเต็มขีดความสามารถถึงวันที่ 30 เม.ย. ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ปฏิบัติตนดังนี้ ให้ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (เวิร์กฟอร์มโฮม) ตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. , สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม , บุคคลที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยงให้กักตนเองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ และขอให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง พิจารณาให้มีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวันละ10% และให้มีผู้ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย 90% โดยให้พิจารณาจากภารกิจงาน ที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานการประชุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด นำแนวทางปฏิบัติไปดำเนินการตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศของแต่ละพื้นที่ โดยให้รายงานผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคทราบ

ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค4 ติดเชื้อเป็นรายที่ 1นั้น ได้มีประกาศพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค โควิด-19ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อบอกไทม์ไลน์และจุดสัมผัสเสี่ยง ระหว่างที่ จนท.คนดังกล่าวมาประชุมติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 5-8 เม.ย. ได้แก่ อาคาร1 ห้องประชุมผู้บริหาร ระหว่างช่วงเวลา 13.00 น.- 15.30 น. ลิฟท์ทุกตัว ห้องกรรมการ ป.ป.ช. บางคน อาคาร 4 จุดจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มในการประชุม(ห้องสวัสดิการสำนักงานป.ป.ช. อาคาร7 สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน อาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือร่วมกิจกรรมกับ จนท.รายที่1นั้น ให้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจไม่พบเชื้อให้กับตัวและสังเกตอาการอีก 14 วัน เมื่อครบกำหนดให้ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 อีกครั้งเพื่อยืนยัน

ด้าน นายวรวิทย์ กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวเพื่อให้เวียนหนังสือแจ้งทุกส่วนงานภายในสำนักงาน พร้อมกำชับให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และได้ให้ดำเนินการเรื่องพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งสำนักงาน และขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อ และกักตัว 14 วัน ยึดตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนเจ้าหน้าที่รายที่ 1นั้นได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามงดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตลอดสัปดาห์ แล้วจะเริ่มประชุมอีกครั้งในวันที่ 26 เม.ย.
 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว