‘ขอนแก่น’พบติดเชื้อใหม่18รายส่วนใหญ่พันคลัสเตอร์สถานบันเทิง!


เพิ่มเพื่อน    

14 เม.ย.2564 -  นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 18 รายส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ซึ่งทีมสอบสวนโรค ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อข้อมูลเพิ่มเติมตามระเบียบและขั้นตอนของการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างรัดกุมแล้ว โดยผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย ประกอบด้วย รายที่ 78  เป็นหญิง อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ ภูมิลำเนา อยู่ที่ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น มีอาการไอแห้งๆ พบมีประวัติเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่ กรุงเทพฯรายที่ 79 เป็นหญิง อายุ 20 ปี เป็นนักศึกษา ภูมิลำเนา อ.หนองสองห้อง มีอาการไอมีเสมหะ มีประวัตเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ที่กรุงเทพฯ

รายที่ 80 เป็นหญิง อายุ 45 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนา อ.เมือง ขอนแก่น ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง เดินทางจากพื้นเสี่ยง คือที่กรุงเทพฯ

รายที่ 81 เป็น อายุ 20 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่ กรุงเทพฯ

รายที่ 82 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ที่ กรุงเทพฯ ภูมิลำเนา อ.แวงน้อยมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ประวัติเสี่ยง สัมผัสเคสยืนยันในที่ทำงาน ที่กรุงเทพฯ

รายที่ 83 เป็นหญิง อายุ 25 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น มีอาการไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก เสมหะ ประวัติเสี่ยง ไปเที่ยวผับ Dirty bar ที่ทองหล่อ

รายที่ 84 เป็นชาย อายุ 23 ปี อาชีพ ช่างแต่งหน้า ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น มีอาการ ไอ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น)

รายที่ 85 เป็นชาย อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น) ที่สถานบริการชื่อดังริม ถ.มิตรภาพ จ. ขอนแก่น

รายที่ 86 เป็นชาย อายุ 24 ปี อาชีพ You tuber ภูมิลำเนา อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ มีอาการ ไอเจ็บคอ ประวัติเสี่ยง มีอาชีพ เป็นนักแสดง เดินทางไปแสดงตามผับและ สถานบันเทิง

รายที่ 87 เป็นชาย อายุ 33 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 88 เป็นหญิง อายุ 45 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยง
สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 87

รายที่ 89 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.หนองเรือ  ไม่มีอาการประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 90 เป็นชาย อายุ 35 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จ.กาญจนบุรี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63

รายที่ 91 เป็นชาย อายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 60

รายที่ 92 เป็นหญิงอายุ 37 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง

รายที่ 93 เป็นชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีอาการ

รายที่ 94 เป็นชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 74

และรายที่ 95 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ไม่มีอาการประวัติเสี่ยงคือไปร้านคาราโอเกะ

นพ.สมชายโชติ กล่าวต่ออีกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประขาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและสอบสวนโรคเชิงลึกทั้งหมดแล้ว ทำให้ขณะนี้ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่  ตั้งแต่15 ธ.ค. 2563 – 13 เม.ย. 2564 จำนวน 95 รายและระลอกใหม่ครั้งนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้ได้สั่งการพื้นที่เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามต่อไป


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว